Petycja o przywrócenie placowi Jana Pawła II nazwy Plac 1 Maja [Wrocław 2023]

Do:

Rada Miejska Wrocławia

Plac Jana Pawła II należy do najważniejszych przestrzeni publicznych Wrocławia. Jako miejsce przełomowych wydarzeń społecznych jest głęboko osadzony w historii i współczesności naszego miasta. Ten plac zasługuje na patronat, który nie budzi etycznych ani prawnych wątpliwości. Historycznie uzasadnionymi nazwami są zarówno Plac Królewski, jak i Plac 1 Maja. Ta pierwsza odwoływała się do pruskiego feudalizmu. Ta druga upamiętniała święto ludzi pracy, którzy walczyli o równość, praworządność i demokrację, a po 1945 roku podnieśli Wrocław z ruin. W świetle ostatnich wydarzeń należy przyznać, że obecny patron placu papież Jan Paweł II jest postacią kontrowersyjną. Jako głowa kościoła katolickiego Karol Wojtyła ponosi kierowniczą odpowiedzialność za przestępstwa popełnione w czasie jego pontyfikatu przez podległych mu kapłanów i hierarchów. Nie zmienią tego żadne uchwały sejmu o upamiętnianiu – Karol Wojtyła był współwinny ukrywania pedofilii w kościele katolickim – zarówno przed i po wyborze na papieża. Liczymy na pełne i uczciwe rozliczenie przestępstw kleru. Jednak już teraz, jako obywatele i obywatelki Wrocławia domagamy się przywrócenia placowi Jana Pawła II godnej i niebudzącej moralnych wątpliwości poprzedniej nazwy: Plac 1 Maja.IMG_6525.jpg


Marta Stożek, Lewica Razem    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Marta Stożek, Lewica Razem do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...