Petycja o usunięcie Pomnika żołnierza sowieckiego w Głubczycach

Szanowny Pan
Adam Krupa
Burmistrz Miasta Głubczyce

My, niżej podpisani zwracamy się z uprzejmą prośbą o usunięcie Pomnika żołnierza sowieckiego z Parku miejskiego w Głubczycach. 

Zachowywanie pomnika w miejscu rekreacji i inwestowanie publicznych pieniędzy w jego renowację "uderza w pamięć o wszystkich ofiarach sowieckiego terroru. Uderza w zamordowanych w Katyniu, uderza w zakatowanych w syberyjskich łagrach, uderza w deportowanych do Kazachstaniu. Uderza w Kresowian wypędzonych zza Buga. Uderza w kobiety gwałcone przez krasnoarmiejskie hordy. Uderza w całe pokolenia, które stawiało czoła czerwonej zarazie, od Żołnierzy Wyklętych, po Solidarność." (cyt. za: www.facebook.com/glubczyccypatrioci/

Przedstawiając powyższą prośbę powołujemy się na ustawę o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 744), uchwaloną 1 kwietnia 2016 r

Dzięki wprowadzeniu postulowanych zmian uda się z pewnością zapobiec niepokojom społecznym i poprawić krajobraz naszego miasta. 

Prosimy o przychylne rozpatrzenie naszej prośby.

W imieniu mieszkańców i osób popierających petycję,
Karolina Peczkis

Karolina Peczkis     Skontaktuj się z autorem petycji