Petycja o utrzymanie pracy traktu porodowego, oddziału położniczego i noworodkowego w Janowie Lubelskim

Janów Lubelski, 20.03.2023

 

Petycja do 

 

Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim

mgr Renaty Ciupak

ul. Zamoyskiego 149

23-300 Janów Lubelski

 

Starosty Powiatu Janowskiego

 Artura Pizoń 

ul. Zamoyskiego 59 23-300 Janów Lubelski

starosta@powiatjanowski.pl

 


Przewodniczącego Rady Powiatu Sławomira Dworaka

oraz Radnych Powiatu Janowskiego 

ul. Zamoyskiego 59,

23-300 Janów Lubelski

 

 

Szanowni Państwo,

    Wiele z nas, korzystało z opieki Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim, jest w okresie okołoporodowym lub planowało poród w tym ośrodku. Zwracamy się także jako bliscy kobiet, które rodziły lub chciały rodzić w tym, że szpitalu. 

    W związku z niedawnymi doniesieniami o planowanym zawieszeniu działalności traktu porodowego, oddziału położniczego i noworodkowego zwracamy się z prośbą do Starostwa Powiatu Janowskiego, Radnych Powiatu oraz Dyrekcji szpitala o utrzymanie pracy oddziału.

    W powiecie Janowskim jest to jedyny działający oddział położniczy. Nawet tymczasowe zamknięcie zmusza wszystkie pacjentki do przeniesienia się do odległych szpitali ( najbliższy znajduje się prawie 40 km od Janowa Lubelskiego).Skutkuje to przepełnieniem pozostałych szpitali, pogorszeniem standardów opieki okołoporodowej oraz opóźnioną interwencją lekarską w ciężkich przypadkach, gdy na szali stawiamy życie dziecka i matki. 

    Ponadto od wielu lat oddział ten prężnie się rozwija zapewniając coraz to wyższy poziom komfortu wszystkim pacjentkom. Gruntowny remont sal położniczych realizowany w zeszłym roku, zapewnienie dodatkowego sprzętu okołoporodowego tj.laktatory, detektory tętna płodu, czy nowoczesnych sposobów łagodzenia bólów porodowych jak entonox lub tens sprawiły, że szpital może poszczycić się naprawdę dużym zapleczem sprzętu specjalistycznego i bardzo dobrymi warunkami pobytu.

    Dodatkowo na uwagę zasługuje fakt, że oddział ten funkcjonuje już od 1933 roku  i podejmuje się szeregu incjatyw mających na celu poszerzenia zakresu wiedzy oraz umiejętności przyszłych rodziców, a także promocji placówki. Przykładem takiego działania jest utworzona w 2022 roku szkoła rodzenia ,,ILONKA”.

    Przykre, że tak prężnie funkcjonujący oddział ginekologiczno- położniczy, który ewidentnie wykazuje tendencję rozwojową, może przestać istnieć w naszym powiecie. Tym bardziej, że jak powszechnie wiadomo, w polskim  systemie prawnym - art. 68 ust. 3 Konstytucji RP - stanowi expressis verbis : „(…)  Władze publiczne są zobowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku.

(…) 

,,Deklaratywny i bezwzględny charakter tego przepisu - powinien wymuszać na polskiej służbie zdrowia ciągłe zwiększanie i unowocześnianie proponowanych usług zdrowotnych dla kobiet w ciąży, usług, które nie tylko zapewnią stricte fizyczny komfort dla Kobiety i Płodu - ale także komfort psychiczny i świadomość, że Kobieta w każdej chwili może liczyć na pomoc - bez względu na to czy jest w stanie podjąć z własnej inicjatywy działania samo monitorujące i  prewencyjne.” 

    Jednocześnie pragniemy wyrazić ubolewanie, że plany zawieszenia/zamknięcia traktu porodowego, oddziału położniczego i noworodkowego odbywa się nagle, bez stosownego wyprzedzenia, kreując dezinformację wśród ciężarnych pacjentek i personelu. Nie pozostawia to - znacznie już ograniczonych - możliwości do adaptacji pozostałym oddziałom położniczym i będzie skutkować znaczącym pogorszeniem sytuacji nie tylko w Janowie Lubelskim, ale także w szpitalach w pobliskich miejscowościach.

 

Prosimy o interwencję umożliwiającą utrzymanie funkcjonowania traktu porodowego, oddziału położniczego i noworodkowego będących częścią Odziału Położniczo- Ginekologiczno- Noworodkowego w Janowie Lubelskim w dotychczasowej w formie.

 

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Katarzyna do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...