Petycja o wstrzymaniu eksmisji

Szanowna Pani
Urszula Kierzkowska
Burmistrz Dzielnicy Warszawa-Wola
Al. Solidarności 90
01-003 Warszawa

Szanowna Pani
Katarzyna Łęgiewicz
Zastępca Burmistrza Dzielnicy Warszawa-Wola
Al. Solidarności 90
01-003 Warszawa

 

PETYCJA O WSTRZYMANIE EKSMISJI DO CZASU ROZPRAWY SĄDOWEJZwracamy się do Pani Burmistrz oraz Pani Zastępcy Burmistrza z prośbą o wstrzymanie  eksmisji Pana Wojciecha Wełnickiego w dniu 16.09.2014 z lokalu mieszkalnego przy ul. Żytniej 31/33 lok. 41.

Jest to mieszkanie komunalne, w którym Pan Wojciech Wełnicki zamieszkuje od 1977 roku (data zameldowania). Poza funkcją mieszkalną lokal pełni funkcję archiwum dorobku i pracowni twórczej artysty.

Sprawa dotyczy wyroku Sądu Rejonowego Warszawa-Wola z dnia 12.08.2003. W sierpniu b.r. Pan Wojciech Wełnicki dostał wezwanie do opuszczenia lokalu, od którego została złożona apelacja, która nie wstrzymuje eksmisji, wyznaczonej na dzień 16.09.2014.

Dokonanie egzekucji całkowicie zamyka możliwość obrony sądowej.

 

Wojciech Wełnicki mieszka i pracuje w tym lokalu od 1977 roku. 

- Jest artystą-fotografikiem, absolwentem Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.

- Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.                                                         

- Wieloletni  członek Związku Polskich Artystów-Fotografików.

- Autor wystawy „Strofy o cmentarzu żydowskim” oraz wielu innych wystaw.

- Autor wyjątkowych zdjęć starej Warszawy, poetyckich polskich pejzaży i filmowych Wloch lat 70-tych.

- Dokumentalista rzeźby polskiej końca ubiegłego wieku.

- Wykładowca Europejskiej Akademii Sztuk.

- Pracuje dla Stowarzyszenia Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa „Bardziej Kochani”. Autor oprawy fotograficznej do dwu książek o problematyce Downów i wielu zdjęć pubikowanych w pieriodyku Stowarzyszenia.

- Rozpoczyna współpracę kuturalno-oświatową w obszarze zajęć z fotografii z Ośrodkiem Charytatywnym „Caritas” przy ul. Żytniej 1a.

 

Dokonanie eksmisji zrujnuje życie 65-letniemu człowiekowi i tym samym zniweczy dalszą działalność społeczno-oświatową artysty.