Petycja o zmianę metody naliczania opłat za wywóz śmieci w Starogardzie Gdańskim

271465813_452845456341744_3966138634826123742_n.jpgW oparciu o art. 2 ust.1, ust.2 pkt 1-2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. Z 2018r. Poz 870), w interesie publicznym jak i własnym, wnioskuję o zmianę uchwały Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 20.X.2021r. Nr XXXIX/473/2021, w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, poprzez wybór metody, według której gospodarstwa jednoosobowe będą wnosiły opłatę za gospodarowanie odpodami komunalnymi, odpowiadającą kosztowi jaki przypada na jednego mieszkańca, niezależnie od powierzchni lokalu

UZASADNIENIE

Powyższa uchwała, uzależniająca opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od
powierzchni lokalu mieszkalnego jest krzywdząca i niesprawiedliwa dla osób prowadzących gospodarstwo jednoosobowe. W znacznej części są to seniorzy będący wdowami lub wdowcami, dla których jedynym dochodem są wypracowane emerytury. Nie zostali nimi z własnego wyboru, taka jest kolej rzeczy... Wcześniej przez wiele lat oczekiwali na swoje mieszkania, wychowali w nich własne dzieci, które dziś mają swoje rodziny. Nie im myśleć dziś o zmianie mieszkania na mniejsze, bo mają
inne troski. Pośród gospodarstw jednoosobowych znajdują się również osoby stanu wolnego, młode, które zaciągnęły wieloletnie kredy by je kupić z myślą o założeniu rodziny. Innymi słowy są to osoby o różnym statusie Płacimy podatki i to z nich powstają różne dodatki na działania pomocowe. Czy życie w pojedynkę jest czymś nagannym, na ile możn jeszcze dzielić społeczeństwo?
Jako główną z przyczyn podniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami podano nieszczelność systemu, rosnącą wielkość odpadów, w szczególności frakcji papierowej. Pragnę zwrócić uwagę, że seniorzy są bardziej zdyscyplinowani jeżeli chodzi o segregację odpadów. Nie zamawiają drogą internetową towarów dostarczanych w kartonach, gotowych dań w styropianowych pojemnikach, nie kupują zgrzewek puszkowanych napoi itd., których opakowania zapełniają pojemniki na odpady. Chcą sprawiedliwie płacić za siebie. 
Dlaczego gospodarstwa jednoosobowe produkujące mniej odpadów mają płacić tyle samo co gospodarstwa wieloosobowe (składające się przeważnie z 3-4 i więcej osób) i pokrywać koszty nieszczelności systemu oraz nieuczciwości części części mieszkańców miasta?? 

To tak na marginesie, bowiem najważniejsze winno być znalezienie, jak najbardziej sprawiedliwej metody ustalania przedmiotowej opłaty dla mieszkańców, a tego w uchwale brakuje.
Przyjęta metoda stosowana do odpadów segregowanych, w odniesieniu do gospodarstw jednoosobowych powoduje wzrost opłaty z 34zł na 47zł tj. o 38% ( za mieszkanie o pow. do 40m2); z 34zł na 74zł tj. o 117% ( za mieszkanie o pow. 40,01m2-80m2) i z 45zł na 79zł tj. o 132% (za mieszkanie o pow. powyżej 80m2).

 

271935409_1324480761349698_5748903384784392691_n.png

271667670_3779686382256911_3465506352241342538_n.png

271446779_1127553844648316_5098673189989775574_n.png271670379_1131602870977926_1115496159100903702_n.png

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Maria Szumacher do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...