Petycja o zmianie procedury nadawania odznaczenia "Zasłużony dla zdrowia narodu - Honorowy Dawca Krwi"

My, sygnujący niniejszą petycję, zwracmy się z wnioskiem o dokonanie zmian w procedurze nadawnia odznaczenia "Zasłużony dla zdrowia narodu - Honorowy Dawca Krwi" , poprzez wyeliminowanie w procedurze jego nadawania konieczności wnioskowania o nie samego odznaczanego. 

Już z samej definicji pojęcia "odznaczenie", wynika, że jest to "honorowe wyróżnienie o określonym znaku nadawane za szczególne zasługi lub wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach pracy zawodowej lub społecznej". 

Konieczność wnioskowania o nadanie sobie samemu odznaczenia, w sposób znaczący deprecjonuje wartość honorową takiego odznaczenia, albowiem to sam odznaczony, by je uzyskać, musi "o nie poprosić", skłądając stosowny wniosek. 

Honorowe krwiodawstwo, jest jedną z najpiękniejszych form dzielenia się samym sobą z innym człowiekiem. Wielu (jeśli nie większość) z krwiodawców, robi to z radością i poczuciem dobrze spełnionego obowiązku, nie licząc na żadne pochwały czy gratyfikacje z tego tytułu - nie oczekując nawet dostrzeżenia swoich działań. Wystarcza im bowiem sama możliwośc dzielenia się dobrem - samym sobą i anonimowego ratowania życia. 

Samo odznaczenie, ma wartość sentymentalną i honorową. Jest widocznym i odczuwalnym aktem uhonorowania dawcy, który dzieląc się sobą, ratuje życie. 

Wada procedury o której mowa w niniejszej petycji, w znaczący sposób w naszym odczuciu dewaluuje jego znaczenie. A Ci, którzy mogliby, czy powinni je otrzymać, Ci, którzy oddali samych siebie po wielokroć (biorąc pod uwage ilość oddanej krwi), szanując swoje działania i pamiętając o ich honorowym charakterze, nie zwróciło się nigdy i nie zwróci, o nadanie sobie samemu odznaczenia. 

Postulowana przez nas zmiana procedury, w naszej ocenie podniesie rangę tego odznaczenia i zdejmie z niej odium "gratyfikacji w celu samonagrodzenia". 

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Jakub Sosnowski do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook