Objęcie nadzorem postępowań o szczególnej wadze społecznej

Minister Sprawiedliwości/Prokurator Generalny: Zbigniew Ziobro

 

Do wiadomości:

Prezydent: Andrzej Duda

Premier/Prezes Rady Ministrów: Beata Szydło

 

 

Szanowny Panie Ministrze,

 

My, niżej podpisani, jako Obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, zwracamy się z uprzejmą prośbą o objęcie przez Pana osobistym nadzorem zwierzchnim i merytorycznym wszelkich czynności prowadzonych w ramach śledztwa:

1. dotyczącego niejasnych okoliczności śmierci Magdaleny Ż. na terenie Egiptu,

2. dotyczącego niejasnych okoliczności śmierci Karoliny K. na terenie Karpacza,

3. dotyczącego niejasnych okoliczności zaginięcia Iwony W. na terenie Gdańska.  

 

 

Niniejszą prośbę motywujemy przekonaniem, iż powyższe zwierzchnictwo zapewni prowadzonym śledztwom kontynuację, a przede wszystkim:

A.dodatkowy poziom kontroli rzetelności,

B.determinację organów ścigania w procesowaniu materiałów dowodowych i poszlakowych

 

 

Jednocześnie podkreślamy, iż:

· zamknięcie śledztwa nr. 1 jednoznaczną i rzetelną tezą jest ważną kwestią społeczną - w rozumieniu poczucia bezpieczeństwa Polaków podczas pobytu za granicą w celach turystycznych.

· zamknięcie śledztwa nr. 2 jednoznaczną i rzetelną tezą jest ważną kwestią społeczną - w rozumieniu poczucia bezpieczeństwa wewnętrznego Polaków, nadszarpniętego poprzez jawne udaremnienie – najprawdopodobniej – zabójstwa, w niezrozumiały sposób.

· zamknięcie śledztwa nr. 3 jednoznaczną i rzetelną tezą jest ważną kwestią społeczną - w rozumieniu poczucia zaufania społecznego Polaków do organów ścigania.

 

W sytuacji, gdy postanowi się o umorzeniu lub niewznowieniu któregokolwiek z powyższych śledztw, zwracamy się również z prośbą o rozważenie możliwości publicznego ujawnienia uzasadnienia decyzji danej Prokuratury oraz obwieszczenie Pana indywidualnej oceny, czy owe uzasadnienie jest wystarczające i wyczerpujące z punktu widzenia rzetelności, mając na względzie wrażliwość społeczną.

Mając nadzieję na pozytywne rozpatrzenie naszej prośby, pragniemy zwrócić Państwa szczególną uwagę na istotę i wagę społeczną powyższych spraw.

 

 

Z wyrazami szacunku


Obywatele Rzeczpospolitej Polskiej    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Obywatele Rzeczpospolitej Polskiej do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...