Petycja popierająca ustanowienie uchwały inicjującej mikroplan zabezpieczający działkę przy ulicy Rybnickiej 25 w Warszawie na cele sportowo-rekreacyjne

479E0625-F1C7-4C63-9961-46DD3F269158.jpegSzanowni Państwo,          

Wiedzą powszechną stał się fakt złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym, powierzchnią usługową oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną na działce ew. nr 137, obręb 2-08-18 przy ul. Rybnickiej 25 w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy.         

Teren przy ulicy Rybnickiej  25 został przekazany klubowi przez rodzinę Koelichenów dla rozwoju sportu i rekreacji mieszkańców (wtedy) gminy Włochy. W ramach prowadzonych spraw sądowych właścicielem terenu zostało stowarzyszenie KS „Przyszłość” przyjmując na siebie misje i przeznaczenie terenu według intencji swoich dobroczyńców.   

      Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym, powierzchnią usługową oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną – naszym zdaniem – stoi w sprzeczności z założeniami darczyńców i wcześniejszych właścicieli tego terenu. Ponadto Klub Sportowy „Przyszłość” na stałe wpisał się w krajobraz „Miasta-Ogrodu”, gdzie od ponad 90 lat prowadzi ważną misję społeczną krzewienia sportu wśród kolejnych pokoleń mieszkańców naszej dzielnicy.

         Dlatego, jako mieszkańcy Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy wspieramy i nadal wspierać będziemy działalność sportową KS „Przyszłość”, przy ul. Rybnickiej 25. Swoje poparcie wyrażamy podpisaniem petycji o uruchomienie procedury planistycznej mającej na celu zabezpieczenie działki ew. nr 137, obręb 2-08-18 przy ul. Rybnickiej 25 w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy, poprzez zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dalej zwany mikroplanem).

Stworzony mikroplan skutecznie zabezpieczy funkcję sportową w miejscu, w którym od ponad 90 lat tętni życie sportowe dzielnicy a kolejne roczniki włochowskiej młodzieży zyskują pierwsze sportowe szlify.  

Ten wniosek stanowi załącznik do inicjatywy utworzenia mikroplanu a podpisy pod nim złożone stanowią wyraz szerokiego poparcia dla tradycji sportowych i szacunku dla woli rodziny Koelichenów, przekazujących ten teren na cele sportowe.


Magda Kazimierowicz-Młot, Mateusz Załęski    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Magda Kazimierowicz-Młot, Mateusz Załęski do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook