Petycja przeciw łączeniu Zespołu Szpitali Miejskich z CHCPiO

Chorzów, 23.01.2017r.


Petycja do Prezydenta Miasta Chorzowa przeciw łączeniu szpitali miejskich

 

My, mieszkańcy Chorzowa zaniepokojeni zapowiedzią zespolenia dwóch chorzowskich placówek szpitalnych zwracamy się z petycją do władz miasta, pana Prezydenta Andrzeja Kotali o zaprzestanie działań na rzecz połączenia Zespołu Szpitali Miejskich zlokalizowanego przy ulicy Strzelców Bytomskich 11 z Chorzowskim Centrum Pediatrii i Onkologii im. dr. E. Hankego działającego przy ulicy Truchana 7 w Chorzowie.

Uważamy, iż jest to decyzja krzywdząca dla obydwu tych placówek, a zwłaszcza dla szpitala dziecięcego, który w ostatnim czasie został doinwestowany i stanowi jedną z najlepszych placówek w regionie z dziedziny pediatrii. Samodzielność szpitala pozwoli mu nie tylko utrzymać dotychczasową wysoką jakość świadczonych usług, ale również w dalszym ciągu rozwijać się poszerzając zakres specjalizacji.

Poprzez połączenie obydwu placówek środki przeznaczane na rozwój i funkcjonowanie Chorzowskiego Centrum Pediatrii zostaną umniejszone z uwagi na nakłady konieczne, jakich wymaga Zespół Szpitali Miejskich, permanentnie niedoinwestowywany.

Do tej pory placówki działające niezależnie wykazały, iż są potrzebne na terenie Chorzowa, jednocześnie ich wspólne zarządzanie może okazać się nieporozumieniem działającym na ich niekorzyść. Obydwa szpitale są placówkami dużymi, z czego specjalistyczny profil Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii wymaga innego sposobu zarządzania i lokowania środków, niżeli szpital miejski dla dorosłych.

Renoma Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii również w tym kontekście nie jest bez znaczenia. Wypracowana przez lata marka specjalistycznego szpitala dziecięcego jest warta kontynuacji pod samodzielnym szyldem CHCPCiO.

Wbrew argumentacji pana Prezydenta Andrzeja Kotali łączenie szpitali nie jest konieczne i nie wynika z obowiązującej ustawy, która dopuszcza taką możliwość, jednak nie nakłada obowiązku zespolenia.

Jeśli i Ty uważasz, iż połączenie w/w szpitali jest niecelowe podpisz petycję online.

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Anna Masny do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...