PETYCJA PRZECIW ZABUDOWIE BLOKOWEJ W BLIZNEM ŁASZCZYŃSKIEGO

Szanowny Panie Wójcie,
Szanowne Radne i Radni Gminy Stare Babice,  

w imieniu mieszkańców Gminy Stare Babice,  

wyrażamy sprzeciw, wobec projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wyłożonego do publicznego wglądu od 23.01.2024 r. do 15.02.2024 r., dotyczącego obszaru Blizne Łaszczyńskiego (etap I i II), umożliwiającego na tym obszarze zabudowę wielorodzinną tj. budowę bloków mieszkalnych o wys. ok. 6 pięter i ilości mieszkań w liczbie około 1,000, co w przeliczeniu, po zasiedleniu, daje przyrost ok. 3-4 tysięcy nowych mieszkańców gminy, która dziś ma ich ok. 20 tysięcy.

Rys 1.
Orientacyjny obszar objęty uchwalaniem nowego planu.
Orientacyjny_Obszar_Osiedla.png Uzasadnienie Petycji:

W naszej ocenie:

- gmina Stare Babice nie jest w stanie wchłonąć tak dużej liczby nowych mieszkańców w tak krótkim czasie bez negatywnych konsekwencji dla jakości życia jej obecnych mieszkańców oraz budżetu gminy.

- bez wielomilionowych nakładów gmina Stare Babice nie jest w stanie zapewnić 3-4 tysiącom nowych mieszkańców dostępu do mediów, co po zakończeniu budowy stanie się jej prawnym obowiązkiem. Będzie to oznaczać skierowanie ogromnych środków z budżetu gminy na rozbudowę dotychczasowej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, szczególnie biorąc pod uwagę przebieg trasy S8 w wykopie.

- gmina Stare Babice nie będzie w stanie zapewnić tak ogromnej ilości nowych mieszkańców miejsc w placówkach edukacyjnych żłobkach, przedszkolach i szkołach podstawowych, gdyż już teraz brakuje w nich miejsc. W rezultacie konieczna będzie budowa nowych placówek edukacyjnych, która będzie musiała odbyć się kosztem bieżących wydatków i inwestycji gminnych w tym drogowych. Zapewnienia dewelopera o wybudowaniu i przekazaniu na rzecz gminy lokalu przedszkolnego, w obliczu tak ogromnej ilości nowych mieszkańców niewiele pomogą. Prawdopodobnie zapewnią tylko w części potrzeby dzieci przedszkolnych mieszkających na nowo zabudowanym terenie, natomiast koszt utrzymania tej placówki i tak spadnie na Gminę.

- oddanie tak wielkiego osiedla będzie bardzo negatywnie wpływać na płynność ruchu drogą wojewódzką 580 (ul. Warszawska), na której już obecnie tworzą się gigantyczne korki, które zwiększą się dodatkowo po otwarciu stacji metra Lazurowa.

- zgoda na tak olbrzymie osiedle blokowe stworzy precedens i otworzy drogę do kolejnych osiedli blokowych w gminie.

- tak olbrzymi dopływ nowych mieszkańców spowoduje ogromny wzrost, o około 20-25%, ponoszonych przez gminę kosztów dopłat do odbioru odpadów komunalnych.  

Mając na uwadze powyższe wnosimy o nieprzyjmowanie ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zaprezentowanym kształcie tj. kształcie umożliwiający tak intensywną zabudowę wielorodzinną (bloki mieszkalne).

 


Stowarzyszenie Babice dla Przyrody    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Stowarzyszenie Babice dla Przyrody do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...