Petycja przeciwko inwestycji wybudowania przedszkola‒molocha na miejscu Przedszkola nr 98 przy ul. Legendy 12 i za wybudowaniem zgodnie z zapotrzebowaniem przedszkoli na nowych osiedlach Bemowa

Do

                                                                     Burmistrza

                                                                     Dzielnicy Bemowo

                                                                     m.st. Warszawy

                                                                              

Petycja

1.     przeciwko inwestycji wybudowania przedszkola‒molocha na 250 dzieci na miejscu Przedszkola nr 98 przy ul. Legendy 12,

2.     za wybudowaniem zgodnie z zapotrzebowaniem przedszkoli na nowych osiedlach Bemowa.

My, mieszkańcy okolic Przedszkola nr 98 przy ulicy Legendy 12 oraz nowych osiedli na Bemowie, protestujemy przeciwko planowanej budowie nowego przedszkola-molocha na miejscu starego. Prosimy o wybudowanie przedszkola (może nawet więcej niż jednego) na Chrzanowie i innych nowych osiedlach Bemowa.

Na stronie internetowej przedszkola nr 98 czytamy:

„Przedszkole Nr 98 w Warszawie jest zlokalizowane na terenie dzielnicy Bemowo (rejon Jelonki), stanowiącej zachodnią część stolicy, w sąsiedztwie wysokich budynków S.M. „Górczewska” oraz niskiej zabudowy domów prywatnych. Mieści się w wolnostojącym parterowym budynku – typ „Ciechanowski”.

Dużym atutem jest położenie przedszkola w centrum osiedla, z dala od tras szybkiego ruchu, w pobliżu małego, ogrodzonego parku oraz rozległego Parku „Górczewska”.”

oraz:

„Placówka posiada duży ogród z wydzielonymi placami zabaw dla poszczególnych grup dzieci, wyposażonymi w sprzęt rekreacyjny i zabawki terenowe. Ogród pozwala na prowadzenie swobodnych zabaw, różnorodnych zajęć – również w tzw. zielonej sali, obserwacji przyrodniczych, uroczystości w plenerze. Ogromnym atutem ogrodu jest bogactwo i różnorodność roślinności (drzewa owocowe, różne gatunki drzew liściastych i iglastych, krzewy ozdobne, kwiaty oraz dwa alpinaria z oczkiem wodnym i fontanną).”

Tak opisane przedszkole powinno zostać, choć od zeszłego roku warunki zmieniły się na gorsze. W kwietniu 2018 r. wycięto wszystkie drzewa (dlaczego?) z placu zabaw wzdłuż ulicy i ogrodzono biało-czerwoną taśmą około 1/4 terenu wokół wyciętych drzew, zmniejszając znacznie teren zabaw dzieciom, a w sierpniu wycięto wzdłuż parkanu przy dojeździe ulicą Legendy. Lato mieliśmy wyjątkowo upalne i placyk zabaw był zapewne „niezbyt” przyjazny dzieciom, chyba, że rozpościerano jakieś sztuczne zadaszenie (ponosząc dodatkowo niepotrzebnie koszty), tworząc zacienienie.

rys.1a_1.png

Ryc. nr 1a. Zaznaczonych czerwoną elipsą drzew i ich cienia dziś już nie ma

 rys.1b_1.png

Ryc. nr 1b. Ogrodzone miejsce po kilkudziesięcioletnich wyciętych lipach

 rys.1c_.png

Ryc. nr 1c. Ogrodzone miejsce na placu zabaw dla dzieci z zaznaczoną pozostałością po lipie.

 rys.1d_.png

rys.1e_.png

Ryc. nr 1d. i 1e. Ulica Legendy wzdłuż ogrodzenia przedszkola w maju 2017 r. i od jesieni 2018 r.

Nie kwestionujemy potrzeby zapewnienia wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym miejsc w przedszkolu. Uważamy, że należy w miarę możliwości i potrzeb zapewnić i poprawiać zawsze komfort przedszkolakom. Nie wydaje się jednak, że właściwym kierunkiem jest stawianie nowego budynku monstrualnych rozmiarów zamiast obecnie funkcjonującego. Zwłaszcza, że dotychczasowe kontrole w przedszkolu nr 98 nie miały zastrzeżeń i dzieci przebywające w przedszkolu są bezpieczne - wystarczają bieżące, wykonane na czas naprawy i modernizacje.

Potrzeba wybudowania nowego przedszkola jest nie na starym, ale na nowych osiedlach mieszkaniowych. Wybudowanie nowego, większego budynku na 250 dzieci (informacja od Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Bemowo - Pani Hanny Głowackiej) spowodowane obowiązkiem zapewnienia wszystkim dzieciom w wieku 3-6 lat miejsca w przedszkolu, pogorszy warunki uczęszczającym do przedszkola dzieciom oraz ich rodzicom. Zostaną (częściowo już są) zlikwidowane warunki przyrodnicze opisane na stronie internetowej przedszkola.

Część osiedla „Górczewska”, dla której było wybudowane, zamieszkują obecnie głównie ludzie nie posiadający (małych) dzieci, co obrazują liczby w poniższym zestawieniu:

Zestawienie dotyczy klatki I budynku przy ul. Legendy 3 (ilość dzieci):

  • W latach 1984-2000: przedszkolnym: ok.22, szkolnym: 14
  • W latach 2017-2019: przedszkolnym: ok. 2,  szkolnym: 1


Mieszkańcy S. M, „GÓRCZEWSKA” poruszyli już ten problem w piśmie do ZARZĄDU DZIELNICY BEMOWO z dnia 31 maja 2017 r.

Poniżej, na ryc. nr 2a., ryc. nr 2b., ryc. nr 2c. są wykonane wczoraj (03.03.2019 r.) zdjęcia miejsc (ul. Muszlowa i Legendy), które były kiedyś placami zabaw dla licznych dzieci zamieszkałych w pobliżu przedszkola nr 98:


rys.2a_.png Ryc. nr 2a. 

 

rys.2b_.pngRyc. nr 2b.

 

rys.2c_.pngRyc. nr 2c.    

         

Dziś w piaskownicach posadzone są drzewa i krzewy. Dodatkowo, na tym, „starzejącym się” osiedlu 18 kwietnia 2011 r. oddano do użytku Przedszkole nr 417 przy ul. Muszlowej 17 również z 5 oddziałami. Istnieje od września 2009 r. też przedszkole niepubliczne, pracujące 12 miesięcy w roku, MIŚ OPTYMIŚ (dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat są trzy grupy, liczące maksymalnie do 15 dzieci) przy ul. Powstańców Śląskich 67B.

Zwracamy się z prośbą o zapewnienie dobrego startu w życie naszym dzieciom i wnukom przez zagwarantowanie właściwych warunków rozwoju w przedszkolu. Przedszkole nie może być przechowalnią dzieci, które spędzają tam często nawet 10 godzin dziennie.

W związku z obowiązkiem zapewnienia wszystkim dzieciom w wieku 3-6 lat miejsca w przedszkolu oraz faktu, że przez ostatnie 30 lat władze popełniły pierwszy błąd zaniedbania i nie zajmowały się właściwie rozwiązywaniem na bieżąco tego problemu. Planowane jest obecnie zastąpienie Przedszkola nr 98 (posiadającego 5 oddziałów), istniejącego na „niebieskiej” części Osiedla GÓRCZEWSKA ‒ Osiedle nr 3, przedszkolem-molochem na 250 dzieci. Będzie to zatem popełnienie drugiego błędu tylko w celu jakiegokolwiek wywiązania się z nałożonego obowiązku, zamiast właściwego wywiązania się z nałożonego obowiązku. Nowe, planowane przedszkole na 5, nie 10 oddziałów powinno być zbudowane tam, gdzie jest potrzebne, czyli na nowopowstałych osiedlach zasiedlanych głównie przez ludzi młodych i w wieku rozrodczym: na Chrzanowie, Górcach i przy ul. Jana Olbrachta.

Odległość między częścią osiedla na Chrzanowie (ryc. nr 2.) i Górcach a przedszkolem przy ul. Legendy wynosi około 2 km. Najlepiej (zwłaszcza spiesząc się do pracy i z dwójką dzieci) byłoby pokonać tę odległość samochodem, dodać do tego manię samochodu, „…który nie jest tylko narzędziem komunikacji, ale i elementem szpanu, wiary w podniesienie swej wartości…”. Wyobraźmy sobie, że:

·       pod przedszkole przyjeżdża rano (i po południu) 250!! Jaki to będzie ruch, tłok i zanieczyszczanie powietrza (w ten sposób zwiększając, zamiast zmniejszać „odkryty” przed kilku laty smog w Warszawie) ze szkodą dla dzieci w przedszkolu i mieszkańców w okolicy, a spokojne dotąd uliczki osiedlowe: Legendy, Muszlowa, Kryształowa, Borowego, Raginisa stałyby się zatłoczone i niebezpieczne,

·       samochód odmówił posłuszeństwa (lub rodzic źle się czuje i nie powinien wsiadać za kierownicę, albo musiał poprosić staruszka-swojego rodzica z innej dzielnicy) albo po prostu nie mamy samochodu i trzeba przyjść na piechotę z 2 dzieci (a jeszcze po drodze odprowadzić najstarsze) do szkoły (dobrze, że ma powstać na Chrzanowie szkoła).

 

Odprowadzający dziecko miałby do przejścia codziennie:

2 x 2 x 2,2 km = 8,8 km w ciągu

2 x 2 x 27 min. = 108 min. = 1 godz. 48 min.,

czyli prawie 2 godziny, przedszkolak - połowę tego czasu

rys.3_.png

Ryc. nr 3a. Droga do przedszkola z Chrzanowa (2,2 km)

rys.4_.png

Ryc. nr 3b Droga do przedszkola z Górców (1.9 km)

Powstanie takiego dużego przedszkola spowoduje, oczywiście, w sposób zupełnie naturalny, konieczność poszerzenia (dodatkowe, niemałe koszty, (które można przeznaczyć na uzbrojenie działki na Chrzanowie) i uciążliwość kolejnej inwestycji dla mieszkańców i Przedszkola nr 98) okolicznych ulic i znaczne pogorszenie życia mieszkańcom.

Jest to PLANOWE TWORZENIE UTRUDNIEŃ LUDZIOM. Tego rodzaju planowanie jest SKANDALEM.

Powstaje jeszcze pytanie jak „planowane”?, skoro nie ma tego tematu na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Bemowo (poniżej zrzut z ekranu) ani w realizowanych, ani w planowanych inwestycjach? Po cichu, żeby nikt nie protestował?

rys.4_2.png

Ryc. nr 4. Zrzut z ekranu strony internetowej Urzędu Dzielnicy Bemowo
dot. Inwestycji aktualnych

 

rys.5a_1.png

Ryc. nr 5a. Zrzut z ekranu strony internetowej Urzędu Dzielnicy Bemowo
dot. Inwestycji planowanych - część 1

 

 rys.5b_.png

Ryc. nr 5b. Zrzut z ekranu strony internetowej Urzędu Dzielnicy Bemowo
dot. Inwestycji planowanych - część 2

 

Czy władze dzielnicy Bemowo znają potrzeby dotyczące zapotrzebowania na miejsca w przedszkolach, tzn. ile jest dzieci w wieku przedszkolnym na każdym osiedlu? Brak rejonizacji nie jest powodem budowania przedszkola tam, gdzie jest wygodnie budować, bo jest teren (nie szkodzi, że za mały) i doprowadzone już przed laty media.

Uważamy, że brak rejonizacji dla dzieci przedszkolnych ma służyć przede wszystkim dzieciom i wygodzie rodziców czy opiekunów przedszkolaków, a nie być pretekstem do ułatwienia władzom „chodzenia na skróty”. Nieuzbrojony jeszcze, posiadany przez Dzielnicę Bemowo teren przeznaczony pod budowę przedszkola na Chrzanowie i tak nie uniknie uzbrojenia.

Przedszkola-molochy nie powinny być planowane i budowane, ponieważ nie zapewnią godziwych warunków do życia przebywającym w nich dzieciom:

·       dzieci będą anonimowe,

·       narażone na hałas,

·       z daleka od swojego miejsca zamieszkania, czyli w obcym miejscu, oderwanym od własnego, często dopiero poznawanego przecież środowiska,

·       przebywanie w tak złych warunkach będzie miało negatywny wpływ na przyszłe życie naszych dzieci, wszystkie dzieci są nasze

Na stronie Przedszkola „MIŚ OPTYMIŚ” czytamy o:

·         „…Rodzicach, pragnących zapewnić swym Pociechom jak najlepszą opiekę: fachową, serdeczną, pełną troski o ich bezpieczeństwo, właściwy rozwój i dobre samopoczucie.”

·         oraz o pracownikach przedszkola:

„Dokładamy wszelkich starań by spełniać te oczekiwania i aby stworzyć naszym Przedszkolakom namiastkę drugiego domu.

Sprzyja temu rodzinna atmosfera i kameralny charakter naszej placówki, własna kuchnia z domowym jedzeniem, duży plac zabaw z bezpiecznymi i atrakcyjnymi zabawkami. Bezpośrednie sąsiedztwo bemowskiego Parku Górczewska zapewnia ciszę, spokój i dużo zieleni.

Nasze Przedszkole to miejsce gdzie dzieci mogą radośnie przeżywać szczęśliwe dzieciństwo i każdego dnia rozwijać swoje umiejętności . U nas Twoje Dziecko nie będzie anonimowe, jego potrzeby będą zauważone, a  zajęcia dostosowane do Jego potencjału i indywidualnego rozwoju. Kładziemy nacisk na kształtowanie w dziecku poczucia własnej wartości oraz wrażliwości i szacunku dla innych. ludzi i przyrody"

Władze Bemowa powinny myśleć i działać dla dobra naszych dzieci, jak rodzice i pracownicy tego przedszkola.

 

Pisząc tę petycję korzystaliśmy z informacji zamieszczonych na stronach:

Przedszkola nr 98: http://www.przedszkole98.waw.pl/,

Przedszkola Nr 417: http://www.przedszkole417.waw.pl/

Przedszkola „MIŚ OPTYMIŚ”: http://www.misoptymis.pl/?page_id=15

http://recyklingidei.pl/waluszko-czy-forma-miasta-ma-wplyw-na-nasze-zycie

https://www.bemowo.waw.pl/o-bemowie/inwestycje/inwestycje-aktualne/

https://www.bemowo.waw.pl/o-bemowie/inwestycje/inwestycje-planowane/

 

Do wiadomości:

1.     Prezydent m.st. Warszawy

Pl. Bankowy 3/5, ,00-950 Warszawa

2.     Dyrekcja Przedszkola nr 98 przy ul. Legendy 12

3.     Ministerstwo Edukacji Narodowej

al. J. Ch. Szucha 25,

00-918 Warszawa

Warszawa, dnia 4 marca 2019 r.

 

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Ewa Kaja do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...