Petycja w obronie terenów zielonych obok EXPO w Czyżynach!

Sz. P.

Prezydent Miasta Krakowa

Rada Miasta Krakowa

 

Jako mieszkańcy, lokalni działacze i aktywiści; jesteśmy zaniepokojeni biernością miasta Krakowa wobec możliwości zabudowy terenów znajdujących się pomiędzy EXPO Kraków, a blokami przy ul. Galicyjskiej.

Naczelny Sąd Administracyjny unieważnił zapisy planu miejscowego dotyczące nieruchomości nr 337/8, 337/9 i 464 położonych między osiedlem Centralna Park, a budynkami targów wystawowych. Według dotychczasowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego ponad dekadę temu, obszar ten miał być przeznaczony na teren użyteczności publicznej. W obliczu uchylenia obowiązujących przepisów, deweloper będący właścicielem nieruchomości będzie mógł postawić tam kolejne bloki.

Dopuszczenie do dalszego powstawania zabudowy wielorodzinnej wzdłuż ulicy Galicyjskiej byłoby niezgodne z dotychczasowymi zapewnieniami władz Krakowa względem mieszkańców dzielnicy XIV. W obecnej sytuacji, jedyną możliwością uchronienia tego obszaru przed zabetonowaniem jest wykupienie go z rąk inwestora przez miasto.

Z tego powodu zwracamy się do władz Krakowa o wykup działek znajdujących się między EXPO Kraków, a osiedlem przy ul. Galicyjskiej. Apelujemy również o to, aby wyżej wymienione działki w Czyżynach zostały ponownie objęte planem zagospodarowania przestrzennego, który nie dopuści do wybudowania bloków na tym terenie.

Mieszkańcy Czyżyn zasługują na to, aby nie być traktowani jak obywatele drugiej kategorii. Przykłady wykupienia przez miasto terenów Wesołej i Lasu Borkowskiego pokazały, że władze są w stanie realizować żądania lokalnych społeczności. Oczekujemy od Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa ocalenia ostatnich niezabudowanych miejsc przy ul. Galicyjskiej.

20240305_1712191.jpg