Petycja w obronie terenów zielonych przy placu Inwalidów.

platan_czy_beton__wydarzenie_1.jpg

Plac Inwalidów wymaga pilnej rewitalizacji – z tym zgadzamy się wszyscy. Ale plany jego odnowy nie mogą odbywać się kosztem istniejącej w jego okolicy zieleni – drzew czy trawników. Z oburzeniem odbieramy przygotowania do usunięcia platana wraz z innymi drzewami oraz przeznaczenia kilkusetmetrowego pasa zieleni pod betonową zabudowę!

Uważamy, iż ten zadrzewiony teren, który udało się obronić przed dewastacją w związku z planowaną niegdyś budową parkingu podziemnego powinien być chroniony w szczególny sposób. Powyższe znalazło swoje odzwierciedlenie w podjętej przez Radę Miasta Krakowa w uchwale nr LV/1138/16 z dnia 26 października 2016 r. na mocy, której ten zadrzewiony teren (działka nr 742/3 obr. 4 Krowodrza) miał zostać przyłączony do parku Krakowskiego. Tym bardziej skandaliczna jest wydana zgoda na jego zabudowę zgodnie z projektem opracowanym przecież kilka lat temu!!!, który jest niezgodny z ww. Uchwałą oraz aktualnymi standardami nowoczesnej architektury miast, gdzie priorytetem jest dbałość o ochronę środowiska naturalnego!   

Ponadto uważamy, iż planowana forma placu po rewitalizacji (obniżenie o kilka metrów poziomu placu oraz budowa muru wzdłuż ulicy Królewskiej), która to wymusza zniszczenie otaczającego drzewostanu, jest nieuzasadniona nie tylko ze względów ekologicznych, ale również finansowych, estetycznych czy komunikacyjnych. Tym bardziej kuriozalna wydaje się być decyzja władz miasta zezwalająca na realizację tak nieracjonalnego dla Krakowa projektu. Aktualnie przedstawiany plan rewitalizacji placu procedowany jest nie licząc się ze środkami publicznymi. W 2018 r. kwota planowana na jego realizację wynosiła ponad 3 mln zł!, a i tak nie znalazł się żaden wykonawca gotowy wykonać ten projekt za wskazaną kwotę. To gigantyczne środki, które miasto chce przeznaczyć na dewastacje terenów zielonych! Rewitalizacja placu Inwalidów zgodnie z tym skandalicznym projektem doprowadzi do utraty kolejnych enklaw zieleni, których z każdym rokiem w Krakowie, ze względu na podobne decyzje, jest coraz mniej!   

Plac Inwalidów to ważne miejsce na mapie Krakowa - nie można realizować tak kluczowego projektu nie wsłuchując się w głos mieszkańców! Dlatego domagamy się ochrony istniejących terenów zielonych przy placu Inwalidów. To projekt powinien zostać dostosowany do istniejącej już od dziesięcioleci zieleni a nie drzewa i trawniki mają stać się ofiarą betonowej wizji projektanta i bezczynności władz miasta! Dlatego też, jednocześnie żądamy realizacji uchwały Rady Miasta Krakowa nr LV/1138/16
z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przyłączenia zadrzewionego terenu przy placu Inwalidów do parku Krakowskiego. Niech realizacja ww. uchwały w końcu raz na zawsze ochroni ten teren zielony przed zdewastowaniem i zniszczeniem!  

W związku z powyższym, jako mieszkańcy Krakowa domagamy się zmiany stanowiska Prezydenta Miasta Krakowa wobec aktualnych poczynań dążących do dewastacji terenów zielonych przylegających do placu Inwalidów i realizację ww. postulatów.  

Nie zgadzamy się na podejmowanie tak ważnych i kosztownych decyzji bez Nas.


Marcin Grega, @MojaKrowodrza    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Marcin Grega, @MojaKrowodrza będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...