Petycja w spr. nieprzemyślanej wycinki drzew ul. Kosztrzyńska

Gorzów Wlkp. 31.10.2016r.

 

Prezydent Miasta

Gorzowa Wlkp.

Rada Miasta

Gorzowa Wlkp.

 

 

Petycja w sprawie wycinki drzew przy ul. Kostrzyńskiej

 

Zwracamy się do Pana z prośbą o ponowne zinwentaryzowanie pasa zieleni przy ulicy Kostrzyńskiej i ograniczenie wycinki drzew i krzewów
w związku z planowanym remontem tej drogi w 2017r. Nie jesteśmy przeciwni temu remontowi, wręcz przeciwnie, jako mieszkającym tej okolicy zależy nam na tym podwójnie. Jednak nie możemy godzić się na nieprzemyślane i zbędne zniszczenie tak wartościowej części naszego środowiska.

Prośbę swoją argumentujemy:

1. Drzewa są naszym bogactwem, którego nie można niczym zastąpić.
Do wycinki zakwalifikowano 172 drzewa (m.in. lipy, kasztanowce, robinie).
Planuje się również likwidację 803 mkw. krzewów. W zamian za wyciętą zieleń dosadzonych byłoby 27 drzew oraz 5 tysięcy sztuk krzewów.

2. Drzewa posadzone przy ul. Kostrzyńskiej przez wiele lat nie były objęte właściwą opieką i troską. Wymagają one niezbędnej korekty, przycięcia gałęzi, a nie wycięcia.

3. Drzewa rosnące przy ruchliwej ulicy oczyszczają powietrze z toksycznych substancji. Latem dają zbawienny cień, a także oczyszczają wody gruntowe, są naturalnymi bio filtrami. Są źródłem życiodajnego tlenu. Dają schronienie ptakom ,pszczołom
i zwierzętom.

4. Drzewa są naturalną ochroną przeciw powodziom. Ich korzenie wiążą glebę tak, że wzmacniają ją i zapobiegają jej wymywaniu. Na terenach bez drzew pod wpływem działania słońca gleba bardzo wysycha i dochodzi do szybszego jej wyniszczania.

5.Drzewa spełniają ważną rolę poprzez regulowanie klimatu. Utrzymują odpowiednią wilgotność powietrza i łagodzą nagłe zmiany temperatury. A przecież walczymy z globalnym ociepleniem.

6.Drzewa posadzone przy ulicy Kostrzyńskiej od ponad 100 lat tworzą piękną, spójną aleję.

 

Nasze sugestie do wycinki przy ul. Kostrzyńskiej:

Drzewa do wycięcia:

524 – 527 – przy Cerkwi,

alternatywa – kilkanaście metrów dalej brak drzew wzdłuż starej fabryki makaronów, zatoczka może zostać zbudowana właśnie tam.

489 – 492 – przy zakładzie mechanicznym

alternatywa – podobnie jak w poprzednim przypadku kilkanaście metrów dalej jest dłuższy odcinek bez drzew, odpowiedni do stworzenia zatoczki.

410, 444, 479, 503 – wg nas brak jakiegokolwiek uzasadnienia wycinki.

434, 436,441,442 – przy starym tartaku

alternatywa – kilkanaście metrów dalej jest wjazd do MZK, przy którym można bez problemu umiejscowić przystanek

494 – drzewo chore, jedyne, którego wycięcie jest uzasadnione.


 

Mieszkańcy Miasta Gorzowa Wlkp.

 

 


Aleksandra Majewska    Skontaktuj się z autorem petycji