Petycja w spr. zakazu występów zwierząt w cyrku w mieście Kielce

 

Szanowny Pan
Wojciech Lubawski
Prezydent Miasta Kielce

Urząd Miasta Kielce

Rynek 1

25-303 Kielce 

My niżej podpisani zwracamy się z uprzejmą prośbą o całkowite zakazanie organizowania na terenie Kielc przedstawień w cyrkach ze zwierzętami oraz organizowanie w mieście wszelkich imprez, podczas których rozrywka człowieka wiąże się z niehumanitarnym traktowaniem zwierząt.

 

Żądamy należytego egzekwowania zapisów polskiego prawa dotyczących zwierząt wykorzystywanych dla rozrywki. Sprzeciwiamy się przedmiotowemu traktowaniu zwierząt w cyrkach i innych miejscach, gdzie są wykorzystywane dla potrzeb ludzkiej rozrywki.

Zmuszanie zwierząt do tego typu pracy, niezgodniej z ich naturą, uważamy za etycznie naganne i pozawione celów edukacyjnych.

 

W innych miastach zakaz ten obowiązuje. Miasta takie to m. in. Warszawa, Słupsk, Bielsko Biała, Legnica, Łódź, Poznań, Kołobrzeg, Wrocław.

 

Występy cyrkowe z udziałem zwierząt mają szkodliwy wpływ na rozwój dzieci, ponieważ oglądając zwierzęta w ciężarówkach, klatkach, czy na uwięzi, może utrwalać się przekonanie, że nie ma nic złego w takim traktowaniu zwierząt.

 

Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

 

Dołączmy do miast, które dają przykład społeczeńswu.

 


Paulina Plewa, Weronika Robak, Arkadiusz Lewandowski, Rafał Sadolewski    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Paulina Plewa, Weronika Robak, Arkadiusz Lewandowski, Rafał Sadolewski do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook