Petycja w sprawie budowy ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 224 (ul. Kartuska) z drogą powiatową nr DP1924G (ul. Długa) w miejscowości Kiełpino

Marszałek Województwa Pomorskiego
Mieczysław Struk
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

Starosta Kartuski
Bogdan Łapa
ul. Dworcowa 1
83-300 Kartuzy


Szanowny Panie Marszałku!
Szanowny Panie Starosto!

P E T Y C J A
w sprawie budowy ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 224 (ul. Kartuska) z drogą powiatową nr DP1924G (ul. Długa) w miejscowości Kiełpino

Nieustannie rosnący ruch drogowy samochodów osobowych jak i ciężarowych w obrębie wskazanego skrzyżowania jest związany z bardzo dynamicznym rozwojem i rozrastaniem się okolicznych miejscowości (Kiełpina, Mezowa, Somonina, Goręczyna). Jest on przyczyną wielu niebezpiecznych sytuacji, do których dochodzi na tym skrzyżowaniu, w tym licznych wypadków i kolizji – o czym świadczą dane Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach.

W obrębie skrzyżowania znajduje się szkoła oraz dwa przystanki autobusowe, co powoduje także znaczny ruch pieszych. Przejścia dla pieszych są ulokowane w zbyt małej odległości od skrzyżowania, nie są oznakowane w wystarczający sposób, przez co stanowią duże zagrożenie dla pieszych.

Tworzące się w tym miejscu korki, stanowią dodatkową, dużą uciążliwość dla mieszkańców, którzy chcąc przejechać nawet niewielkie odległości, muszą stać w ogromnych kolejkach – zarówno od strony Kiełpina, jak i od strony Kartuz.

Ruch na skrzyżowaniu będzie stale wzrastał, a dodatkowo w ciągu kilku lat wzrośnie skokowo, w związku z planami przebudowy drogi gminnej Goręczyno-Kiełpino, która będzie bezpośrednio włączała się do drogi wojewódzkiej na tym skrzyżowaniu.

Budowa ronda w tym miejscu jest konieczna ponieważ:
1. Wymusi na kierujących pojazdami zmniejszenie prędkości przy pokonywaniu skrzyżowania, przez co zwiększy się w znacznym stopniu bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi.
2. W związku z niższą prędkością samochodów oraz faktem, że na rondzie pojazdy poruszają się w tym samym kierunku, wyeliminowane zostanie najgroźniejsze ryzyko – możliwość zderzenia czołowego lub czołowo-bocznego pojazdów z dużą prędkością.
3. Budowa dobrze zaplanowanych przejść dla pieszych zapewni bezpieczeństwo młodzieży szkolnej oraz mieszkańcom, licznie korzystającym z pobliskich przystanków autobusowych, a także pozwoli na właściwą reakcję kierowców.
4. Upłynni ruch pojazdów na skrzyżowaniu, dając równe prawa wszystkim pojazdom wjeżdżającym na skrzyżowanie, co spowoduje wyeliminowanie tworzących się kolejek od strony Kiełpina lub Kartuz (bez potrzeby budowania lewoskrętów).
5. Usprawnienie ruchu i radykalna poprawa bezpieczeństwa w znacznym stopniu wpłyną na poprawę jakości życia mieszkańców.

Jesteśmy zdania, że planowane wybudowanie sygnalizacji świetlnej nie rozwiąże narastających z czasem problemów, nie zwiększy w znacznym stopniu bezpieczeństwa uczestników ruchu i nie poprawi płynności ruchu.

Postulujemy, by działać przyszłościowo – z uwzględnieniem nie tylko dzisiejszych, ale także przyszłych potrzeb. Ronda są jedynym sensownym rozwiązaniem, co potwierdzają liczne przykłady z innych miejscowości powiatu kartuskiego – Przodkowa, Chwaszczyna, Żukowa czy Kartuz.

W związku z powyższym wnosimy o zaprzestanie budowy sygnalizacji świetlnej na wskazanym skrzyżowaniu i budowę ronda.

My niżej podpisani
Mieszkańcy gminy Kartuzy, wsi Kiełpino
Mieszkańcy gminy Somonino
Uczestnicy ruchu na drogach:
wojewódzkiej nr 224 i powiatowej DP1924G

Do wiadomości:
Burmistrz Kartuz, Wójt Gminy Somonino, media


Stowarzyszenie Mieszkańców Kiełpina    Skontaktuj się z autorem petycji