Petycja w sprawie budowy Samorządowego Schroniska dla Zwierząt

                                                                                          Nowy Targ 20.01.2018 r.                                       

                                                                 Do Szanownych Państwa                                                                  Burmistrzów i Wójtów                                                                  powiatów nowotarskiego                                                                                                  i tatrzańskiego

      Petycja w sprawie budowy Samorządowego Schroniska dla Zwierząt  

              My, niżej podpisani, wzywamy włodarzy miast i gmin w powiecie tatrzańskim i nowotarskim, do nawiązania międzypowiatowego i międzygminnego porozumienia, które to skutecznie doprowadziłoby do wybudowania Samorządowego Schroniska dla Zwierząt - z prawdziwego zdarzenia, na miarę czasów, w których obecnie żyjemy.             Wydarzenia ostatnich zim, ale także odwieczne problemy z bezdomnymi, nie tylko psami, ale i kotami, powinny być bodźcem dla władz samorządowych, aby takie schronisko powstało. Partycypacja gmin w budowie schroniska, pozwoliłaby im na nie ponoszenie w przyszłości niemałych kosztów utrzymywania odłowionych zwierząt, a jest nawet szansa na uzyskiwanie dochodów, gdyby w schronisku tym powstał pawilon hotelowy. "Turyści", którzy dowiadują się, że nie mogą wziąć stworzenia do miejsca wypoczynku, niejednokrotnie wyrzucają swoje zwierzęta. Jest to nagminne zjawisko, przede wszystkim w okolicach Zakopanego, Bukowiny Tatrzańskiej czy wzdłuż popularnej "zakopianki".  Hotel pozwoliłby im na pozostawienie swojego zwierzęcia pod opieką, w dobrych warunkach i przy odpowiedniej obsłudze, a w drodze powrotnej odebranie go. Nie zapominajmy, że w Nowym Targu szkolimy odpowiednią kadrę fachową w Technikum Weterynaryjnym, która to kadra mogłaby przy okazji łączyć przyjemne z pożytecznym, ucząc się, a zarazem pomagając, np. w formie wolontariatu. 

         Jedyne istniejące schronisko, mieszczące się w Nowym Targu w sytuacji, kiedy skala bezdomności psów jest coraz większa, mimo usilnych starań często jest przepełnione, a co za tym idzie, gminy zgłaszające potrzebę zabrania bezdomnego zwierzęcia, spotykają się z odmową.     

        Zarówno warunki infrastrukturalne jak i bytowe, w jakich psy egzystują, pozostawiają wiele do życzenia. Brak kanalizacji przy ponad 400 psach, to jest rzecz wręcz niewyobrażalna, która może doprowadzić do wybuchu epidemii którejś z chorób z powodu zatrucia wód.          

          Jednakże biorąc pod uwagę, iż gminy, realizując swoje projekty zapobiegania bezdomności zwierząt, są zobligowane do zapewnienia bezdomnemu zwierzęciu opieki poprzez skierowanie go do schroniska, z którym mają podpisaną umowę - taki brak miejsca powoduje, iż program ten nie jest realizowany należycie. Mamy więc sytuację patową.           

          Rozwiązaniem tego problemu może być właśnie powstanie nowego samorządowego schroniska, które odciąży dotychczasowe i zapewni miejsca dla potrzebujących zwierząt, a tym samym pomoże gminom stanąć na wysokości zadania.   

          Dlatego zwracamy się z prośbą jak wyżej, ażeby w przypadku ostrych zim nie doszło do tego, że zwierzęta będą zamarzać Wierzymy głęboko w to, że, przy dobrych chęciach, sprawa ta znajdzie swój szczęśliwy finał. Szczęśliwy także dla nieszczęśliwych zwierząt.            

Liczymy, że przedstawiciele naszych samorządów lokalnych z wielkim sercem i należytą powagą zajmą się tym problemem.

I pamiętajmy, co Ustawa o ochronie zwierząt mówi w art. 1 pkt 1:

"Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę."                                                                                                                                                                                                                                                 Radna Rady Miasta Nowy Targ                                                                                                                                                                                                                                        Bogusława Korwin  

w imieniu niżej podpisanych:                                                                                                                            


Bogusława Korwin    Skontaktuj się z autorem petycji

Facebook