PETYCJA w sprawie budowy Szkoły Muzycznej w Wadągu (k. Dywit)

My, Rodzice dzieci uczących się w Szkole Muzycznej w Dywitach oraz czterech filiach: Olsztynek, Barczewo, Biskupiec, Dobre Miasto, dowiedzieliśmy się, iż budowa nowej Szkoły Muzycznej w Wadągu (k. Dywit) jest zagrożona.


Nie zgadzamy się na jakiekolwiek działania, które mogłyby doprowadzić do zaprzestania
planowania i realizacji budowy Szkoły Muzycznej w Wadągu, gdyż w długoletniej perspektywie będzie to oznaczało zamknięcie Szkoły Muzycznej w Dywitach oraz czterech jej filii.


Zarówno my – Rodzice jak i nasze umuzykalnione dzieci – wkładamy bardzo dużo wysiłku i serca w muzyczne kształcenie i rozwój. Muzyka jest częścią naszego życia. Zarówno my Rodzice jak i nasze dzieci – nie wyobrażamy sobie życia bez Szkoły Muzycznej w Dywitach oraz jej filiach.


Każdy Polityk jest na swojej pozycji dzięki wyborcom, którzy wybierają świadomie, a po
wyborach bacznie się przyglądają działaniom swoich przedstawicieli.
Przed wyborami szczyciliście się Państwo Szkołą Muzyczną i naszymi dziećmi, a teraz chcecie doprowadzić do tego, żeby za kilka lat „nasza” szkoła przestała istnieć.
Nie pozwolimy na to!


Apelujemy, abyście zaprzestali Państwo działań, które zagrażają budowie Szkoły Muzycznej w Wadągu.


Nie róbcie polityki kosztem dzieci! Dzieci artystycznie uzdolnionych.
Dzieci są naszą przyszłością!


Rodzice dzieci uczących się w Szkole Muzycznej w Dywitach oraz czterech filiach: Olsztynek, Barczewo, Biskupiec, Dobre Miasto    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Rodzice dzieci uczących się w Szkole Muzycznej w Dywitach oraz czterech filiach: Olsztynek, Barczewo, Biskupiec, Dobre Miasto będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Upoważniam Rodzice dzieci uczących się w Szkole Muzycznej w Dywitach oraz czterech filiach: Olsztynek, Barczewo, Biskupiec, Dobre Miasto do przekazania informacji podanych przeze mnie w tym formularzu następującym stronom:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...