PETYCJA W SPRAWIE COFNIĘCIA ZAMIARU ZWOLNIENIA Z PRACY PANI DOKTOR MAŁGORZATY TROJAŃSKIEJ

Kraków, dn. 21.10.2021 r.      

Studenci
Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
ul. Ingardena 4
30-060 Kraków  

Jego Magnificencja
prof. dr hab. Piotr Borek
Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego
ul. Podchorążych 2 30-084 Kraków

 

PETYCJA  
W SPRAWIE COFNIĘCIA ZAMIARU ZWOLNIENIA Z PRACY PANI DOKTOR MAŁGORZATY TROJAŃSKIEJ  

 

Szanowny Panie Rektorze,  

My, niżej podpisani Studenci Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie zwracamy się do Jego Magnificencji z prośbą o ponowne rozważenie decyzji dotyczącej możliwości zwolnienia Pani Doktor Małgorzaty Trojańskiej i zaniechania działań, które mogłyby doprowadzić do usunięcia z Uczelni tak wspaniałego wykładowcy i człowieka, jakim jest Pani Doktor.            

Nie jesteśmy w stanie po raz kolejny ukryć oraz w pełni wyrazić słowami naszego zaniepokojenia w związku z docierającymi do nas informacjami dotyczącymi możliwości zwolnienia niezwykle cenionego i tak wartościowego dla Uniwersytetu Pedagogicznego pracownika. Z naszej perspektywy działania te są niekorzystne, szkodliwe, a wręcz absurdalne dla nas – Studentów Uniwersytetu Pedagogicznego, jak i również przyszłych pokoleń, które podejmą kolejny etap kształcenia na naszej Uczelni. Na uzasadnienie swojego stanowiska pragniemy odwołać się do naszych dotychczasowych doświadczeń.

Jeszcze podczas trwania wakacji niezwykle poruszyła nas informacja dotycząca odwołania Pani Doktor Małgorzaty Trojańskiej z funkcji Pełnomocniczki Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych. Mimo oburzenia „przemilczeliśmy” decyzję Władz Uczelni, czego obecnie bardzo żałujemy. Zaangażowanie i inicjatywy podejmowane przez Panią Doktor sprawiły, że Uniwersytet Pedagogiczny stał się znanym i poważanym w Polsce ośrodkiem akademickim podejmującym działania na rzecz osób doświadczających niepełnosprawności. Ponadto, warto zauważyć, że pandemia przyczyniła się także do pogorszenia stanu psychicznego wielu z nas. Liczyliśmy na wsparcie w tym zakresie, które zostało nam odebrane wraz z odwołaniem Pani Doktor Małgorzaty Trojańskiej z pełnionej przez Nią wówczas funkcji. Nie rozumieliśmy decyzji dotyczącej odwołania Osoby tak wartościowej i ambitnej, która swój czas prywatny poświęciła na wypracowanie systemu pomocy dla osób w kryzysach psychicznych oraz powołanie rówieśniczych grup wsparcia. Nie zareagowaliśmy wówczas, wiedząc, że nadal możemy liczyć na pomoc oraz wsparcie ze strony Pani Doktor Małgorzaty Trojańskiej w trudnych dla nas chwilach zwątpienia i kryzysach, jakich jest coraz więcej, wśród nas Studentów. 

Pozbawienie nas tego wsparcia jest niezgodne z Konwencją Praw Osób Niepełnosprawnych (ratyfikowaną przez Polskę w 2012 r.) oraz Ustawą o Ochronie Zdrowia Psychicznego (z dnia 19.08.1994 r.), a zwłaszcza z wytycznymi Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka z dn. 1.10.2021 r., dotyczącymi konieczności przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii dla zdrowia psychicznego studentów. W tym momencie, tracąc funkcjonujący dotąd bardzo dobrze system wsparcia, czujemy się bezradni, zagrożeni i pozostawieni sami sobie. Dlatego uważamy, że podjęta decyzja jest kompromitacją na skalę ogólnopolską. Uderza ona zwłaszcza w osoby z niepełnosprawnością i z zaburzeniami psychicznymi, ale tak naprawdę we wszystkich Studentów UP.

To niedopuszczalne, aby Osoba, której nasza Uczelnia tyle zawdzięcza, została tak potraktowana. Jesteśmy skonsternowani postawą Władz Uniwersytetu.

Pani Doktor Małgorzata Trojańska jest wspaniałym wykładowcą i posiada znaczny dorobek naukowy. Swoją postawą i doświadczeniem praktycznym wskazuje nam drogę, którą powinien podążać każdy pedagog specjalny. Przekazuje nam wiedzę oraz wartości, których nie zdobędziemy z podręczników akademickich, a w naszej opinii są one niezbędne nie tylko w pracy z osobami z niepełnosprawnościami, ale również w szeroko rozumianych relacjach międzyludzkich. Pani Doktor angażuje Studentów nie tylko w życie uczelniane, ale także motywuje do aktywnej działalności na rzecz osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Zajęcia akademickie, prowadzone przez Panią Doktor Małgorzatę Trojańską, nie tylko pozwalają nam zgłębić wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej, wyzwalają w nas wiele pozytywnych emocji, ale i przede wszystkim umacniają nas w przekonaniu, iż znaleźliśmy się w odpowiednim dla nas miejscu, które stwarza nam adekwatne środowisko edukacyjne dla naszego rozwoju.

Pani Doktor Małgorzata Trojańska zawsze jest bardzo dobrze przygotowana do zajęć, a także dba o urozmaicony sposób ich prowadzenia. Ponadto, inspiruje nas do zgłębiania omawianych na zajęciach treści w literaturze przedmiotu oraz zachęca wszystkich studentów do krytycznego myślenia. Należy również podkreślić, iż prace dyplomowe, których promotorem była Pani Doktor Małgorzata Trojańska, były napisane na wysokim poziomie, przez co Studenci z powodzeniem mogli uzyskać tytuł zawodowy, a działo się to w przyjemnej, pełnej wzajemnego szacunku i wsparcia atmosferze.

Reasumując, chcielibyśmy podkreślić, że nie potrafimy zrozumieć i zaakceptować zamiaru zwolnienia z pracy Pani Doktor Małgorzaty Trojańskiej. Decyzję tego rodzaju uważamy za pozostającą w całkowitej sprzeczności z opiniami studentów. Prosimy o jak najszybsze jej zaniechanie.

Czujemy się pełnoprawnymi członkami społeczności akademickiej Uniwersytetu Pedagogicznego i domagamy się, by nasz głos został wzięty pod uwagę. Oczekujemy, aby Uczelnia zapewniła nam jak najlepszą jakość kształcenia, czemu z pewnością nie służy zwalnianie znakomitych specjalistów. Chcemy się czuć odpowiednio przygotowani do pełnienia w przyszłości obowiązków zawodowych, wynikających z wybranych przez nas kierunków kształcenia. Nie jest to jednak możliwe, gdy Uczelnia bezpodstawnie odbiera nam możliwość zgłębiania wiedzy od najlepszych specjalistów, jednocześnie wprowadzając nas w stan niepewności i lęku. Skłania nas to do przemyśleń odnośnie trafności decyzji, którą podjęliśmy wstępując w mury Uniwersytetu Pedagogicznego.  

Szczerze liczymy na to, że Jego Magnificencja refleksyjnie pochyli się nad naszą petycją i rozpatrzy ją pozytywnie.  

Z poważaniem

Studenci oraz Absolwenci Uniwersytetu Pedagogicznego  

 

Informujemy, że nadal trwa zbieranie podpisów poprzez portal  https://www.petycjeonline.com/petycja_w_sprawie_cofnicia_zamiaru_zwolnienia_z_pracy_pani_doktor_magorzaty_trojaskiej        


Studenci UP Kraków    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Studenci UP Kraków do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )