Petycja w sprawie dokończenia budowy drogi S-69 na odcinku Przybę

Żywiec, 27 lutego 2015 r.

 

Pani

Maria Wasiak

Minister Infrastruktury i Rozwoju

ul. Wspólna 2/4

00-926 Warszawa

 

 

 

Petycja

w sprawie dokończenia budowy drogi S-69

na odcinku Przybędza – Milówka, tzw. obejście Węgierskiej Górki

 

 

Szanowna Pani Minister,

My – mieszkańcy, parlamentarzyści i samorządowcy Ziemi Żywieckiej - występując w imieniu społeczności naszej małej ojczyzny - zwracamy się do Pani Minister z prośbą o jak najszybsze dokończenie prac przy drodze ekspresowej S-69 Bielsko-Biała – Żywiec.

Apelujemy również o podjęcie pilnych działań zmierzających do rozpoczęcia prac na odcinku Przybędza – Milówka (tzw. obejście Węgierskiej Górki). Z wielkim zaniepokojeniem przyjęliśmy bowiem informację, że tak ważna inwestycja (obejście Węgierskiej Górki) znalazła się jedynie na liście rezerwowej Programu Budowy Dróg Krajowych 2014 – 2023.

Droga ekspresowa S69 z Bielska-Białej do Zwardonia jest inwestycją o znaczeniu międzynarodowym i ponadregionalnym. Brak realizacji odcinka S69 Przybędza – Milówka - powoduje, że cały zakres dotychczas zrealizowanej inwestycji nie spełni parametrów drogi ekspresowej.

Ponadto strona słowacka zamierza w 2016r. zakończyć budowę przygranicznego odcinka autostrady D3 Svrcinovec-Skalite. Taki stan rzeczy spowoduje, że strona polska nie wywiąże się z zawartych porozumień transgranicznych. To naszym zdaniem niedopuszczalne.

 

Szanowna Pani Minister

 

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Żywieckiego oraz osób podróżujących przez teren Żywiecczyzny, a także wzmożony ruch tranzytowy drogami przebiegającymi przez obszary zabudowane wnosimy, aby dokończenie budowy drogi ekspresowej S69 Bielsko-Biała – granica państwa, w tym odcinek Przybędza – Milówka (obejście Węgierskiej Górki) zostały wprowadzone na listę podstawową Programu Budowy Dróg Krajowych 2014 – 2023.


Senator RP Tadeusz Kopeć    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Senator RP Tadeusz Kopeć do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook