Petycja w sprawie dokończenia budowy drogi S-69 na odcinku Przybę

Żywiec, 27 lutego 2015 r.

 

Pani

Maria Wasiak

Minister Infrastruktury i Rozwoju

ul. Wspólna 2/4

00-926 Warszawa

 

 

 

Petycja

w sprawie dokończenia budowy drogi S-69

na odcinku Przybędza – Milówka, tzw. obejście Węgierskiej Górki

 

 

Szanowna Pani Minister,

My – mieszkańcy, parlamentarzyści i samorządowcy Ziemi Żywieckiej - występując w imieniu społeczności naszej małej ojczyzny - zwracamy się do Pani Minister z prośbą o jak najszybsze dokończenie prac przy drodze ekspresowej S-69 Bielsko-Biała – Żywiec.

Apelujemy również o podjęcie pilnych działań zmierzających do rozpoczęcia prac na odcinku Przybędza – Milówka (tzw. obejście Węgierskiej Górki). Z wielkim zaniepokojeniem przyjęliśmy bowiem informację, że tak ważna inwestycja (obejście Węgierskiej Górki) znalazła się jedynie na liście rezerwowej Programu Budowy Dróg Krajowych 2014 – 2023.

Droga ekspresowa S69 z Bielska-Białej do Zwardonia jest inwestycją o znaczeniu międzynarodowym i ponadregionalnym. Brak realizacji odcinka S69 Przybędza – Milówka - powoduje, że cały zakres dotychczas zrealizowanej inwestycji nie spełni parametrów drogi ekspresowej.

Ponadto strona słowacka zamierza w 2016r. zakończyć budowę przygranicznego odcinka autostrady D3 Svrcinovec-Skalite. Taki stan rzeczy spowoduje, że strona polska nie wywiąże się z zawartych porozumień transgranicznych. To naszym zdaniem niedopuszczalne.

 

Szanowna Pani Minister

 

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Żywieckiego oraz osób podróżujących przez teren Żywiecczyzny, a także wzmożony ruch tranzytowy drogami przebiegającymi przez obszary zabudowane wnosimy, aby dokończenie budowy drogi ekspresowej S69 Bielsko-Biała – granica państwa, w tym odcinek Przybędza – Milówka (obejście Węgierskiej Górki) zostały wprowadzone na listę podstawową Programu Budowy Dróg Krajowych 2014 – 2023.


Senator RP Tadeusz Kopeć    Skontaktuj się z autorem petycji