Petycja w sprawie inwestycji przy Żeromskiego 17 w Warszawie

Do:

Szanowna Pani Dyrektor            

Marlena Happach

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy 

 

My, niżej podpisani, zwracamy się do Pani w sprawie inwestycji planowanej przez firmę MATEXI Polska sp. z o.o. przy ulicy Żeromskiego 17 na warszawskich Bielanach (działki o nr ewid. 16/2, 16/3, oraz 18 w obrębie 7-05-12, a także na częściach działek o nr ewid. 21, 19/3, 16/4 oraz 16/1 w obrębie 7-05-12 i na części działki o nr ewid. 2 w obrębie 7-05-13). Inwestor zaplanował na wskazanym terenie budynek o charakterze mieszkalno-usługowym, o sześciu kondygnacjach, w którym przewiduje 123 mieszkania oraz parter przeznaczony na usługi.            

Zwracamy się do Pani z prośbą, aby Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy nie wydawało decyzji o pozwoleniu na budowę dla tej inwestycji do czasu poprawienia i uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Słodowiec. Projekt tego planu został wyłożony w marcu b.r. Prośbę tę motywujemy następującymi faktami:            

1. projekt planu przewiduje utworzenie w tym miejscu obszaru stanowiącego dobro kultury współczesnej, podlegającego ochronie konserwatorskiej. Szczególnie podkreśla zakaz stawiania budynków dysharmonizujących z istniejącym układem urbanistycznym osiedla oraz konieczność zachowania kompozycji przestrzennej oraz formy zabudowy (planowana inwestycja nie spełnia tych wymogów);

2. projekt planu jest niespójny, ponieważ pomimo ustaleń z pkt. 1 dopuszcza dla planowanej inwestycji wysokość zabudowy do 20 m oraz współczynnik intensywności zabudowy do 3,5, podczas gdy okoliczne budynki mają wysokość 16,6 m oraz intensywność zabudowy 1,7;

3. ustalenia planu opierają się o decyzję o warunkach zabudowy nr 35/BIE/17 z dn. 11.05.2017, jednak poprzednia decyzja o warunkach zabudowy (65/2015 z dn. 21.12.2015) przewidywała maksymalną wysokość budynku 16,6 m jako uzasadnienie podając konieczność „przedłużenia krawędzi istniejącej zabudowy znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie terenu inwestycji, po jego zachodniej i wschodniej stronie”;

4. budynek w takiej formie, o tak dużej liczbie lokali mieszkalnych, może spotęgować już istniejące problemy z parkowaniem, z jakim borykają się okoliczni mieszkańcy.  

Jeżeli budynek przy ulicy Żeromskiego 17 powstanie w formie proponowanej obecnie przez inwestora, na podstawie ostatniej wydanej decyzji o warunkach zabudowy, to będzie zaburzał kompozycję przestrzenną osiedla Słodowiec i naruszał spójność obszaru będącego dobrem kultury współczesnej. Może również istotnie, negatywnie, wpłynąć na jakość życia obecnych mieszkańców tego osiedla. Mając to na względzie, liczymy na pozytywne rozpatrzenie naszej prośby. Szczególnie teraz, gdy opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest już w końcowej fazie.

                                                                                      Stowarzyszenie Razem dla Bielan
                                                                                      ul. Przy Agorze 23/29
                                                                                      01-930 Warszawa

 


Stowarzyszenie Razem dla Bielan, ul. Przy Agorze 23/29, 01-930 Warszawa    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Stowarzyszenie Razem dla Bielan, ul. Przy Agorze 23/29, 01-930 Warszawa do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook