PETYCJA W SPRAWIE KONTROLI JAKOŚCI POWIETRZA WOKÓŁ PRZEDSZKOLA PRZY ULICY PAROWCOWEJ W WARSZAWIE

Szanowny Pan
Burmistrz Dzielnicy Włochy W Warszawie

PETYCJA W SPRAWIE KONTROLI
JAKOŚCI POWIETRZA WOKÓŁ PRZEDSZKOLA

My, niżej podpisani zwracamy się z prośbą o zbadanie problemu uciążliwego smrodu spalania w okolicy przedszkola numer 443 przy ulicy Parowcowej 53 w Warszawie. Decyzję o napisaniu tej petycji podjęliśmy kierując się zdrowiem naszych dzieci, które uczęszczają do przedszkola.

Już od kilku lat rodzice próbują wpłynąć na poprawę środowiska przedszkola, wzywając straż miejską i zgłaszając problem do Wydziału Ochrony Środowiska. Niestety patrole odbywają się w momencie, gdy proces palenia jest zakończony i smród się już nie wydobywa. Kontrole wówczas nie wykazują, uchybień od normy i rodzice wielorazowo pozostają z problemem, który w żaden sposób nie został rozwiązany.

Jesteśmy zdania, że poprawić bezpieczeństwo środowiska, w którym przebywają nasze dzieci, można uzyskać tylko poprzez ścisłą kontrolę działalności pobliskich przedsiębiorstw. Jedno z nich zajmuje się zbiórką oraz utylizacją odpadów (Mazowieckie Centrum Recyklingu) a drugie posiada budynek, z którego notorycznie w godzinach porannych lub wieczornych leci uporczywy dym (Trans – Porter). Dodatkowo w tej okolicy znajdują się także, między innymi, firmy zajmujące się regeneracją turbosprężarek, hurtownia żywic czy skup akumulatorów.

Zwracamy się z prośbą o kontrolę wszystkich firm znajdujących się w okolicy przedszkola, ponieważ oddziaływania tych firm przekraczają granice nieruchomości i wpływają na inne sąsiadujące budynki. W tym szczególnie chronione placówki stałego pobytu małych dzieci. Prosimy, więc o weryfikację czy:

·         działalność w nich prowadzona jest całkowicie zgodnie z prawem

·        czy odpowiednie jednostki wydały stosowne zgody do prowadzenia tego typu działalności 

·         czy warunki tych zgód i pozwoleń są przestrzegane

·         oraz przede wszystkim – czy działalność prowadzona przez te firmy nie wpływa negatywnie na powietrze wokół przedszkola.

W przypadku ostatniego punktu, domagamy się regularnej kontroli jakości powietrza, ponieważ do tej pory po zgłoszeniu dotyczącym wydobywających się dymów i zapachów, kontrola przyjeżdżała dopiero w momencie, gdy czynności powodujące zapachy, były już zakończone. Dzięki wprowadzeniu postulowanej zewnętrznej systematycznej kontroli jakości powietrza oraz działalności firm znajdujących się w okolicy przedszkola, spodziewamy się polepszenia jakości powietrza przy samym przedszkolu, które jest miejscem, w którym dzieci powinny być bezpieczne, a nienarażone na wdychanie substancji niebezpiecznych, skrajnie źle wpływających na ich zdrowie. Prosimy o przychylne rozpatrzenie naszej prośby.

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Marta Magnowska do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...