Petycja w sprawie modernizacji odcinka drogi wojewódzkiej 687 Zwodzieckie - Juszkowy Gród

Stowarzyszenie Puszczyków Głos                                                   

                                                                         Sz.P.

                                                                         Bohdan Paszkowski

                                                                         Wojewoda Podlaski

                                                                         Artur Kosicki Marszałek

                                                                         Województwa Podlaskiego

W imieniu mieszkańców Powiatu Hajnowskiego zwracamy się z wnioskiem do Wojewody Podlaskiego Pana Bohdana Paszkowskiego oraz Marszałka Województwa Podlaskiego Pana Artura Kosickiego o przyśpieszenie procedur administracyjnych i jak najszybsze rozpoczęcie prac modernizacyjnych odcinka drogi wojewódzkiej 687 Zwodzieckie - Juszkowy Gród.

Bardzo zdziwił i zasmucił nas fakt, że droga ta nie znalazła się dotychczas w priorytetowych działaniach inwestycyjnych samorządu Województwa Podlaskiego oraz faktem, że dokumentacja techniczna na ten odcinek drogi wojewódzkiej straciła ważność, gdyż w porę nie rozpoczęto prac modernizacyjnych. Nie bez znaczenia był tu również fakt niezrozumiałego dla nas połączenia inwestycji z modernizacją drogi wojewódzkiej 688, na którą do chwili obecnej nie opracowano wymaganej prawem dokumentacji technicznej. Według naszej opinii pierwotny zamysł podzielenia modernizacji tych dwóch dróg na dwie odrębne inwestycje będzie bardziej realne do zrealizowania w krótszym terminie oraz z mniejszym nakładem finansowym. Ponadto będzie to mniej uciążliwe dla uczestników ruchu, gdyż wówczas będzie można wyznaczyć bardziej dogodne i krótsze objazdy remontowanych odcinków.

Od ponad dekady nam, mieszkańcom tego regionu, obiecuje się rychłe rozpoczęcie prac modernizacyjnych odcinka drogi wojewódzkiej przebiegającego przez Gminę Narewka, jednakże do chwili obecnej obietnic tych nie spełniono. Również zmieniające się władze i rządzące partie nie widzą lub nie chcą zauważyć jak ogromne znaczenie ma ta droga dla rozwoju tej części Województwa Podlaskiego. Dla nas, mieszkańców jest to droga, która codziennie poruszamy się do pracy, do placówek służby zdrowia, a nasze dzieci właśnie tą drogą docierają do placówek oświatowych. Jest niezbędna w codziennym życiu i funkcjonowaniu mieszkańców Puszczy Białowieskiej, jednak jej obecny stan techniczny stwarza zagrożenie bezpieczeństwa oraz ogranicza nam możliwości rozwoju gospodarczego. Przekłada się to na stagnację tej części województwa, gdyż brak odpowiedniej jakości dróg przekłada się na ograniczenia inwestycyjne w regionie. Firmy rezygnują z inwestycji, gdyż nikt nie jest w stanie zagwarantować im dogodnego dojazdu do ich siedzib.

Droga ta jest niezmiernie ważna dla rozwoju regionu, gdyż łączy go ze stolicą województwa oraz z miastami położonymi na południu kraju. Ma tez ogromne znaczenie w transporcie kołowym, gdyż to głównie tędy odbywa się transport towarów sprowadzanych z Republiki Białoruś do przejścia granicznego w Siemianówce oraz funkcjonujących w jego otoczeniu firm transportowych. Ze statystyk wynika, iż tylko z samej firmy AIDA dziennie wyjeżdża tędy ponad 100 TIR-ów w kierunku Białegostoku lub na południe Polski w kierunku Lublina lub Rzeszowa.

Droga ta jest również niezmiernie ważna dla rozwoju turystyki w rejonie Puszczy Białowieskiej, gdyż umożliwia dojazd turystów do atrakcyjnych turystycznie miejsc położonych w północnej jej części, a w szczególności do Zbiornika Wodnego Siemianówka – jednego z największych sztucznych akwenów w Polsce. Niestety w wyniku złego stanu technicznego tego odcinka drogi wojewódzkiej transport łodzi i motorówek oraz wszelkiego rodzaju sprzętu wodnego jest utrudniony lub wręcz niemożliwy. Drogą tą przebiega również fragment szlaku rowerowego Green Velo przebiegającego wzdłuż wschodniej granicy naszego kraju. Projektowana wzdłuż tej drogi ścieżka rowerowa byłaby niewątpliwie sporą atrakcją turystyczną oraz wpłynęłaby pozytywnie na bezpieczeństwo miłośników turystyki rowerowej. Nie bez znaczenia ma tu również bezpieczeństwo poruszających się tą drogą pojazdów i kierującymi nimi osób. Obecnie nawierzchnia tej drogi jest nierówna z dużą ilością wyrw, pęknięć i głębokich dziur, które ciężko jest wyminąć, a które stwarzają realne zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego. Jej obecny stan techniczny ma również negatywny wpływ na stan techniczny pojazdów, które często ulegają awarii w wyniku uszkodzenia układu zawieszenia.  Ma to też ogromny wpływ na środowisko, gdyż może skutkować wyciekiem płynów eksploatacyjnych z pojazdu (olej, paliwo). Dla zarządzających drogą może to generować dodatkowe koszty związane z wypłatą odszkodowań za wynikające z tego tytułu awarie pojazdów.  

Jako stowarzyszenie reprezentujące głos mieszkańców gmin Narewka, Hajnówka i Białowieża jesteśmy zobligowani do dbania o interesy mieszkańców tego regionu. Dlatego też wnosimy o jak najszybsze podjęcie prac administracyjnych na szczeblu wojewódzkim oraz zabezpieczenie środków finansowych zarówno ze środków krajowych, jak też unijnych z przeznaczeniem na modernizację tego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 687. Liczymy, iż rozpoczęcie prac nastąpi jak najszybciej, a tym samym na pozytywne załatwienie naszego postulatu. W przeciwnym wypadku będziemy zmuszeni do podjęcia innych, bardziej radykalnych działań, które  mamy nadzieję wpłyną  pozytywnie na podejmowane w tym temacie decyzje.

Z poważaniem

Stowarzyszenie Puszczyków Głos

oraz niżej podpisani

                                                                                 droga_687.jpeg


Stowarzyszenie Puszczyków Głos    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Stowarzyszenie Puszczyków Głos do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook