Petycja w sprawie Narodowej Strategii Zdrowia Mózgu

Łukasz Szumowski

Minister Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia

ul. Miodowa 15 

00-952, Warszawa

 

Szanowny Panie Ministrze,

jesteśmy na skraju tsunami kryzysu w zakresie opieki nad pacjentami dotkniętymi chorobami mózgu. Dane epidemiologiczne oraz analizy kosztowe są jednoznaczne. Jak wynika z badań Europejskiej Rady Mózgu, co trzeci Europejczyk przynajmniej raz w swoim życiu doświadcza choroby mózgu. Już dziś w Polsce populację osób z chorobami mózgu można szacować nawet na 15 mln osób przy uwzględnieniu zaledwie 12 schorzeń. Choroby te generują miliardowe straty dla budżetu oraz są przyczyną złożonych problemów społecznych, dotykających zarówno pacjentów, jak i ich rodziny.

Niestety, poza incydentalnymi rozwiązaniami, nie ma systemowych działań, które mogłyby przynajmniej doprowadzić do zwolnienia narastającej lawiny. Opublikowany właśnie Raport „Brain Plan dla Polski. Strategia dla zdrowia mózgu”, przygotowany przy współpracy partnerów: Uczelni Łazarskiego, kancelarii prawnej DZP, Polskiej Rady Mózgu, Europejskiej Rady Mózgu oraz fundacji NeuroPozytywni analizuje szczegółowo istniejącą sytuację oraz przedstawia konkretne propozycje, które mogłyby doprowadzić do pozytywnych zmian w neurologii. 

Sygnatariusze niniejszego dokumentu apelują o podjęcie szerokiej debaty publicznej na temat poprawy systemu opieki nad pacjentami dotkniętymi chorobami mózgu. Jako przedstawiciele środowisk klinicystycznych, pacjenckich, eksperckich i strony publicznej zgadzamy się z postulatami wskazanymi w dokumencie „Brain Plan dla Polski”, skupionymi wokół następujących priorytetów:

PRIORYTET I. Do systemu opieki zdrowotnej zostanie wprowadzona definicja chorób mózgu, a działania na rzecz osób z chorobami mózgu staną się priorytetem w polityce zdrowotnej państwa;

PRIORYTET II. Opieka nad pacjentami dotkniętymi chorobami mózgu będzie prowadzona w sposób zintegrowany, skoordynowany, przy współpracy międzysektorowej;

PRIORYTET III. Profilaktyka chorób mózgu stanie się jednym z kluczowych elementów efektywnej ochrony zdrowia mózgu. 

Apelujemy, aby opieka nad pacjentami dotkniętymi chorobami mózgu została ze strony Ministra Zdrowia oraz innych przedstawicieli rządu polskiego została potraktowana jako jedno z najważniejszych zadań przed jakim stoi nie tylko służba zdrowia, ale również w ogóle państwo polskie. Dlatego konieczna jest zinstytucjonalizowana debata publiczna na temat poprawy systemu opieki nad pacjentami dotkniętymi chorobami mózgu:

  • uwzględniająca wszystkich uczestników systemu ochrony zdrowia (pacjentów, przedstawicieli zawodów medycznych, świadczeniodawców, oraz podmioty publiczne);
  • z kluczowym udziałem Ministra Zdrowia;
  • zakończona wdrożeniem narodowej strategii zdrowia mózgu (narodowego brain planu).

Wierzymy, że publikując raport Brain Plan oraz uczestnicząc w niniejszym wydarzeniu debatę tę właśnie inicjujemy.Jako sygnatariusze aptelu oraz autorzy raportu wyrażamy wolę, aby aktywnie współpracować przy tworzeniu w Polsce nowoczesnego, kompleksowego systemu opieki nad pacjentem dotkniętym chorobami mózgu.

Podpisano:

prof. Jarosław Sławek - Polskie Towarzystwo Neurologiczne

prof. Agata Szulc Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

Agnieszka Wernik - biuro Rzecznika Praw Pacjenta

Anna Zwolan - Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Jan Pachocki - Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka sp. k.

Izabela Czarnecka - Walicka - Fundacja Neuropozytywni

Małgorzata Gałązka-Sobotka - Uczelnia Łazarskiego

Zbigniew Ajchler - poseł na Sejm RP

prof. Barbara Steinborn - Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego UM w Poznani, prezes Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

Magdalena Fac-Skhirtladze Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

Agnieszka Jarosławska Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Chorych na Padaczkę

Sebastian Łukasiewicz - Prezes Zarzadu Fundacja "Życ z chorba Parkinsona" im. Jerzego Łukasiewicza

Adam Kalinowski - Polskie Stowarzyszenie Osó,b Chorych na Dystonię

 

 

 

 


i.czarnecka@neuropozytywni.pl Fundacja NeuroPozytywni    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam i.czarnecka@neuropozytywni.pl Fundacja NeuroPozytywni do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook