Petycja w sprawie obrony przed zamknięciem centrum radioterapii

Szanowny Pan Marian Zembala Minister Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa                                                                                                                                                                                                           Szanowny Panie Ministrze,   My, niżej podpisani zwracamy się z uprzejmą prośbą o zajęcie pozytywnego stanowiska w sprawie Międzynarodowego Centrum Onkologii Affidea w Otwocku, które od 1 sierpnia br. zmuszone zostało wstrzymać przyjęcia pacjentów na leczenie radioterapeutyczne. Dla prawie 2 tysięcy z nas, pacjentów onkologicznych rocznie oznacza to pogłębienie problemów z dostępem do radioterapii. Do dyspozycji pozostają nam tym samym już tylko w 2 przepełnione ośrodki na Mazowszu, w tym – mimo zapewnień NFZ, że jest inaczej – długie kolejki w Centrum Onkologii. Nie chcemy i nie możemy się na to zgodzić. Jest nam tym bardziej ciężko, że ośrodek radioterapii w Otwocku na stałe wpisał się już w mapę województwa. Jest oficjalnie wymieniany m.in. w raporcie nt. stanu radioterapii w Polsce, przygotowanego na zlecenie Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, jako jeden z trzech ośrodków oferujących tego rodzaju terapię w regionie. Nie wyobrażamy sobie, by miał ot tak nagle zniknąć z mapy województwa. Nasza dramatyczna sytuacja wynika wprost z braku woli zakontraktowania usług świadczonych przez placówkę w Otwocku przez OW NFZ na Mazowszu. Fundusz pomimo oczywistych problemów z dostępem do radioterapii w województwie mazowieckim, odmawia zakontraktowania tych świadczeń. I to mimo, że placówka w Otwocku powstała niejako przy aprobacie samego Funduszu, który jeszcze w 2012 roku zapewniał, że rozpisze konkurs na radioterapię dla naszego regionu. Nigdy tak się jednak nie stało. Centrum Affidea w Otwocku, które chcąc być gotowym do przystąpienia do konkursu rozpoczęło wtedy działalność, a potem widząc masowy napływ chorych szukających dla siebie ratunku, postanowiło z własnych funduszy pokrywać nasze koszty leczenia. Niestety nie jest już w stanie dłużej finansować budżetu NFZ z własnych pieniędzy. Podstawowym problemem polskiej radioterapii jest słaba dostępność i zbyt długi okres oczekiwania pacjentów na rozpoczęcie leczenia. Powszechnie wiadomo, że wszelka zwłoka w leczeniu to zmniejszenie szans na wyjście z choroby i nawet 30-krotne zwiększenie kosztów leczenia. Z opublikowanego raportu „Stan dostępności do leczniczych świadczeń onkologicznych w Polsce – analiza i rekomendacje” Polskiego Towarzystwa Onkologicznego jasno wynika, że największe „białe plamy” w dostępie do leczenia pacjentów nowotworowych w Polsce występują właśnie w radioterapii, a jednym z województw, których najbardziej dotyczy ten problem jest właśnie województwo Mazowieckie. Dodatkowo eksperci z dziedziny onkologii zwracają uwagę, że liczba osób zapadających na choroby nowotworowe wymagających natychmiastowej radioterapii w najbliższych latach wzrośnie nawet do 100 tysięcy rocznie. Skąd więc taka decyzja NFZ? Dlaczego skazuje się nas na utratę zdrowia i życia? Dlaczego dopuszcza się do zamknięcia doskonale działającej placówki w sytuacji tak ogromnych niezaspokojonych potrzeb radioterapeutycznych? Pragniemy nadmienić, iż ośrodek Affidea w Otwocku posiada pozytywną opinię Konsultanta w dziedzinie Radioterapii Onkologicznej Województwa Mazowieckiego oraz Konsultanta Krajowego. Spełnia wszystkie współczesne wymogi i standardy w zakresie bezpieczeństwa i prawidłowego leczenia. Jest placówką działającą profesjonalnie, oferującą godne, ludzkie warunki do wychodzenia z choroby. Wobec powyższego zwracamy się do Pana Ministra z pilną prośbą o pochylenie się nad losem tysięcy chorych onkologicznie, których nie będą w stanie przyjąć na leczenie dwa już przepełnione ośrodki radioterapii w naszym województwie. Zawsze powtarzał Pan, że dobro pacjentów jest wartością nadrzędną. Mamy nadzieję, że rzeczywiście tak jest. Z wyrazami szacunku, Zrozpaczeni pacjenci MCO Affidea w Otwocku oraz wszyscy, którzy rozumieją problem choroby onkologicznej.

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Beata Ciemerych do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook