Petycja w sprawie ochrony krakowskiego Zakrzówka

Prezydent Miasta Krakowa, prof. dr hab. Jacek Majchrowski

Rada Miasta Krakowa

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, mgr inż. Piotr Kempf

 

Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Radni, Szanowny Panie Dyrektorze,

w trosce o zachowanie i utrzymanie we właściwym stanie niezwykle cennego przyrodniczo terenu krakowskiego Zakrzówka, apelujemy o uwzględnienie w całości postulatów dotyczących inwestycji „Zagospodarowanie Parku Zakrzówek w Krakowie”, przedstawionych przez Komisję Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska (uchwała 14/2019 z dn. 24.04.2019) [1]. Zakrzówek obejmuje mozaikę siedlisk o zróżnicowanym charakterze, będących środowiskiem życia rzadkich i chronionych gatunków – niezwykle istotnym m.in. w kontekście trwającego obecnie wielkiego wymierania gatunków, zagrażającego stabilności ziemskich ekosystemów [2]. Niestety, prace planowane w ramach w/wym. inwestycji stanowią poważne zagrożenie dla przyrody tego obszaru [3].  

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska postuluje między innymi rezygnację z poszerzenia ul. Wyłom, konstrukcję progów zwalniających oraz przepustów dla płazów i innych małych zwierząt, ograniczenie zakresu planowanego sztucznego oświetlenia, zmianę lokalizacji projektowanego placu zabaw i siłowni na wolnym powietrzu, objęcie czynną ochroną zarastającej murawy kserotermicznej oraz umieszczenie tablic edukacyjnych i ostrzegawczych, informujących o walorach przyrodniczych Zakrzówka i możliwych dla nich zagrożeniach. Zdecydowanie popieramy powyższe oraz pozostałe postulaty, omówione i uzasadnione szczegółowo w uchwale KDO [1], które uzyskały również poparcie środowiska naukowego [4]. Ich realizacja pozwoli zminimalizować ingerencję w przyrodę Zakrzówka tak, aby przybliżając i udostępniając ją ludziom, zapewnić jej samej przetrwanie.

 

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Justyna Kierat do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...