Petycja w sprawie odstąpienia od budowy obwodnicy Złocieńca wg. wariantu nr 4

                                                        Petycja do:

                                               Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

                                               Oddział w Szczecinie.

                                                al. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin.

 

                                                           PETYCJA

"NIE" dla wariantu nr IV ( żółty)  obwodnicy  Złocieńca w ciągu drogi krajowej nr 20


Szanowni Państwo!

W imieniu własnym, mieszkańców miasta Złocieniec, miejscowości Rzęśnica, miłośników Drawskiego Parku Krajobrazowego oraz rzeki Drawy

stanowczo protestujemy przeciwko zaprezentowanemu wariantowi nr IV  przebiegu obwodnicy Złocieńca

oraz na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. poz. 1195)

zwracamy się z apelem o odstąpienie od dalszych etapów prac nad wariantem nr 4  obwodnicy Złocieńca w ciągu drogi krajowej nr 20.

Uzasadnienie

Jako mieszkańcy Złocieńca  oraz miłośnicy okolicznych terenów z oburzeniem i niedowierzaniem przyjęliśmy informację o udostępnionych pod koniec maja 2021 roku,przez firmę realizująca na zlecenie GDDKiA Oddział Szczecin, koncepcjach budowy obwodnicy Złocieńca,a konkretnie koncepcji nr 4 tzw. północnej, zaznaczonej na mapce  kolorem żółtym.
b50820be7fb8203cafbbe28b40d4b95a_L_(1).jpgźródło:  https://www.dsi.net.pl/wszystkie-wiadomosci/item/14362-obwodnica-w-zlociencu-jak-bedzie-przebiegac-sa-iv-warianty


Stanowczo protestujemy przeciwko zaprezentowanemu i wyżej wymienionemu  wariantowi nr 4 , wg którego planowana obwodnica miałaby:
1. naruszać otulinę Drawskiego Parku Krajobrazowego ( otulina na terenie gminy Złocieniec liczy aż 3111,57  ha) bogatą w cenne obiekty krajobrazowe . Wg § 3. Uchwaly Nr XXXVII/499/14 z dnia 24 czerwca 2014 r. zadaniem otuliny jest ochrona Parku przed zagrożeniami wynikającymi z działalalności człowieka mającymi negatywny wpływ na cele ochrony Parku.  (zródło: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2014/2919/oryginal/akt.pdf)
262418423_1331074054029918_3960931812365160399_n.jpgTablica znajdująca się przy ścieżce rowerowej w miejscowości Złocieniec , dokładnie w miejscu gdzie planowany jest wiadukt.  ( fot. N.R.)  

2. Wariant powyższy miałby również przecinać aż w dwóch miejscach zachowaną w dziewiczym stanie rzekę Drawę, której dzikie brzegi i pobliskie tereny są ostoją i miejscem lęgów dzikiego ptactwa ( żuraw, czapla, bocian, kormoran i wiele innych mniejszych gatunków), a także  rozmaitych gatunków zwierząt.
3. Sporny teren zalesiony mający być wykorzystany pod budowę obwodnicy wg wariantu nr 4 leży w  obszarze Natura 2000. Obszar OSO " Ostoja Drawska" ( obszar specjalnej ochrony ptaków)  obejmuje prawie cały teren Nadleśnictwa Złocieniec. 
article2.jpg
Nadleśnictwo Złocieniec na tle obszarów Natura 2000
( źródło: https://zlocieniec.szczecinek.lasy.gov.pl/obszary-natura-2000#.YaQPRGDMI2w

4. Droga wg wariantu nr 4 będzie  też krzyżować się i kolidować  z istniejącą już ścieżką rowerową, z której niezmąconych obecnie hukiem samochodów walorów korzystają przez okrągły rok mieszkańcy miasta i okolic oraz  turyści z całej Polski.
5. Całkowicie i bezwzględnie pomijać będzie problemy mieszkańców Rzęśnicy, którzy od lat walczą o bezpieczeństwo dla pieszych w obrębie drogi krajowej nr 20 na terenie swojej miejscowości, a którego to w dalszym ciągu nie zapewni im wariant obwodnicy nr 4 , jako że planowanym początkiem obwodnicy ( od strony Drawska Pomorskiego) ma być skrzyżowanie zlokalizowane bezpośrednio przed miejscowością Złocieniec. W konsekwencji i pomimo ogromnego wkładu finansowego zwiazanego z inwestycją nadal nie odciąży ruchu na tym odcinku drogi ( zapewni to natomiast wariant nr 1 - kolor granatowy) i pozostawi mieszańców z problemem na dalsze długie lata.  

Koncepcja budowy obwodnicy nr 4  jest więc niekorzystna zarówno dla mieszkańców miejscowości Rzęsnica jak i dla mieszkańców Złocieńca, którzy chętnie korzystają z uroków przyrody i ciszy panującej na tych terenach, uprawiając sport i turystykę rekreacyjną. Niekorzystna jest również dla przyrody znajdującej sie w otulinie Parku. Budowa obwodnicy wg planu nr 4 zmieni nie do poznania i nieodwracalnie tereny będące oazą ciszy i spokoju.

Po wielu rozmowach z osobami, którym bliska jest ekologia, należy stwierdzić, że koncepcja ta jest również niekorzystna dla wielu żyjących tu gatunków zwierząt i ptaków. Obwodnica ta naruszy cenne tereny przyrodnicze przecinając szlaki migracji zwierząt. Budowa obwodnicy nieodwracalnie zniszczy te cenne przyrodniczo i społecznie tereny i zmieni charakter tego miejsca.
Należy zauważyć, ze tereny te nie należą wyłącznie do lokalnej społeczności, ale stanowią ogólne dobro narodowe.

Zgadzamy się, że poprawa infrastruktury jest konieczna, ale niech nie odbywa się  kosztem degradacji zielonych, czystych terenów i środowiska naturalnego objętego ochroną prawną .

Należy nadmienić, że głównym problemem Złocieńca  jest nadmierny ruch na krajowej 20, nie tylko w samym mieście Złocieniec , ale również w oddalonej zaledwie 5 km od Złocieńca miejscowości Rzęśnica. Zniesienie  problemu ruchu w obu tych miejscowosciach jest więc jedynym pożądanym i uzasadnionym społecznie i ekonomicznie rozwiązaniem. 

Protestujemy przeciwko budowie obwodnicy Złocieńca wg wariantu nr 4 i wnosimy jak na wstępie. Wierzymy, że przy udziale społeczeństwa zostanie wypracowany optymalny wariant przebiegu tej drogi.

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Nina Romanowska do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...