PETYCJA W SPRAWIE PILNEGO UTWORZENIA NOWYCH LINII AUTOBUSOWYCH ŁĄCZĄCYCH POŁUDNIOWY WROCŁAW Z RESZTĄ MIASTA.

Aesthetic_Twitter_Header_(15).png

W imieniu mieszkańców południowego Wrocławia, zwracamy się do Prezydenta Wrocławia oraz Pani Dyrektor Biura Zrównoważonej Mobilności Urzędu Miasta Wrocławia, z prośbą o jak najszybsze uruchomienia dodatkowych linii komunikacji autobusowej, łączących nasze osiedla z pozostałą częścią miasta, by zapewnić możliwość szybkiego dotarcia dzieci do szkół średnich i wyższych uczelni, a dorosłych do pracy. Obecnie z tej części miasta można dotrzeć bez przesiadania się, tylko do dworca głównego PKP.

Nasze propozycje:

Propozycja 1)     Autobus N w wersji proponowanej wcześniej przez Urząd Miasta. Czyli od pętli na Kajdasza (Jagodno) przez ul Lutosławskiego, rondo Bednarza (Wojszyce), Grota Roweckiego, Borowską, do dworca głównego i dalej zgodnie z obecną trasą, czyli Galeria Dominikańska (Uniwersytet), Wyszyńskiego (Politechnika, Akademia Rolnicza). Zadaniem tego autobusu byłoby ułatwienie dotarcia dzieciom z południowej części Wrocławia na wyższe uczelnie.

Propozycja 2)     Autobus łączący Ołtaszyn i Wojszyce z centrum miasta (np. z Dworcem Świebodzkim) i dalej w kierunku północnym. Trasa tego autobusu powinna być tak opracowana, aby  umożliwić dzieciom dojazd  do jak największej liczby szkół średnich i uczelni. 

Obie te linie autobusowe znacząco wpłyną na poprawę obecnie bardzo złej sytuacji komunikacyjnej na południu Wrocławia.

Argumenty:

ARGUMENT 1) Nasze dzieci i większość seniorów nie ma wyboru, muszą korzystać z komunikacji zbiorowej. Licea do których uczęszczają dzieci, znajdują się na ulicy Kruczej, Zaporoskiej, w pobliżu placu Dominikańskiego i Dworca Świebodzkiego. Konieczność przesiadki zajmuje codziennie około godziny, co w miesiącu daje ponad 20 godzin zmarnowanego na to czasu.  

ARGUMENT 2) W przypadku osób pracujących przesiadka jest tym czynnikiem, który zniechęca do podróży komunikacją miejską i skłania do korzystania z własnych samochodów. Tym samym brak dogodnych połączeń autobusowych generuje korki, które w tej części miasta są gigantyczne. Powstanie nowych linii autobusowych  zachęci kierowców do zmiany środka komunikacji z samochodu na autobus, a tym samym zmniejszy liczbę aut i korki.  

ARGUMENT 3Krótszy czas dojazdu do szkół/pracy przełoży się na lepsze samopoczucie fizyczne i psychiczne mieszkańców, da poczucie silnej integracji z pozostałą częścią Wrocławia oraz pozwoli wykorzystać zaoszczędzony czas w inny bardziej pożyteczny sposób.  

 

Liczymy na zrozumienie i pozytywne rozpatrzenie naszej petycji.

Mieszkańcy południowego Wrocławia 

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Agnieszka Dusza będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...