PETYCJA W sprawie planowanej wycinki drzew przy ulicy Jeleniogórskiej 5- działka nr 14/4 i 18/4 arkusz 27 obręb Junikowo.

My, niżej podpisani mieszkańcy Junikowa, nie zgadzamy się na wycinkę czternastu dużych drzew iglastych na działce przy ul. Jeleniogórskiej 5, rosnących na granicy z działką Jeleniogórska 1/3.  Wycinka związana jest z planowaną budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym.

Zwracamy się z prośbą do Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania o niewyrażanie zgody na usunięcie niezbędnych dla otoczenia i dostarczających tlenu lokalnej społeczności drzew. Nie zgadzamy się na wycinkę ostatnich dużych drzew w okolicy, która staje się z roku na rok coraz bardziej betonowa, co przekłada się na pogorszenie mikroklimatu i estetyki tego rejonu dzielnicy Junikowo. W bliskim sąsiedztwie tej inwestycji, przy ul. Grunwaldzkiej deweloper Ronson będzie budował budynek wielorodzinny na dwóch działkach prywatnych, w związku z czym rosnące tam drzewa iglaste i duży sad pójdą pod topór. Liczba dojrzałych drzew w okolicy zmniejszy się drastycznie.

Świerki rosnące pomiędzy działkami, oczyszczają powietrze z toksycznych substancji. Latem dają mieszkańcom pobliskich budynków potrzebny cień. Drzewa te są również miejscem bytowania licznych gatunków ptaków, dzięki czemu jako mieszkańcy mamy okazję usłyszeć ich śpiew. Zgodnie z wynikami badań badaczy z Uniwersytetu Carleton oraz badań ornitologa z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, prof. Piotra Tryjanowskiego i psychiatry, dr Sławomira Murawca obecność ptaków w naszym otoczeniu ma znaczący wpływ na kondycję psychiczną i zapadalność na choroby psychiczne. Ogromne znaczenie ma również dostępność przyrody „na wyciągnięcie ręki”, co jest tak trudne na nowych osiedlach, szczelnie pokrytych betonem. Tak duże drzewa zatrzymują również wodę i oddają ją w razie suszy, zmniejszając tym również tzw. efekt wyspy ciepła, który jest coraz większym problemem w Poznaniu. Co roku na choroby spowodowane podwyższonym poziomem smogu w Polsce umiera 40 tys. osób. Drzewo iglaste takiej wielkości jak te usytuowane na granicy działek Jeleniogórska 5, a 1/3 wytwarza rocznie średnio 160kg tlenu. Dla przykładu dorosły człowiek potrzebuje rocznie 176kg tlenu, aby żyć. Dodatkowo drzewa działają jak filtr oczyszczający powietrze z pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5, które są obecne w spalinach i dymie z kominów. Jest to niesamowicie potrzebna funkcja drzew, szczególnie w obecnych czasach w których miasto Poznań, a szczególnie dzielnica Junikowo z zabudowaną starych domków jednorodzinnych ma problem. Aby się o tym przekonać wystarczy w chłodny dzień pojawić się w okolicy, aby poczuć we własnych płucach z jak fatalnym powietrznym problemem lokalni mieszkańcy muszą sobie radzić na co dzień. Pozwolenie na wycinkę tych drzew, jest jak cicha zbrodnia i przyzwolenie, aby ludzie jeszcze szybciej podupadali na zdrowiu. Nasadzenie zastępcze absolutnie nie zrekompensuje niedoboru tlenu, gdyż małe drzewka będą spełniać funkcję tlenotwórczą i oczyszczającą powietrze w zależności od gatunku za 30-40 lat.

Jak pozwolenie na wycinkę drzew ma się do tytułu jaki został przyznany Miastu Poznań, a mianowicie tytułu „Najbardziej ekologicznego miasta w Polsce”.

Jak pozwolenie na wycinkę tych drzew ma się do „Strategii Miasta Poznania 2020+”, w której zawarto m.in.:

- wizję mówiącą o wspólnocie ludzi zamieszkujących zielone i przyjazne osiedla („Poznań w  2030 roku jest wielopokoleniową wspólnotą ludzi zamieszkujących zielone, przyjazne i  dobrze skomunikowane osiedla”),

- koncepcję „zielonego miasta”, stawianiu na pierwszym miejscu ochrony środowiska przy projektowaniu budynków („Kwestie związane z  dbałością o  środowisko stają się obecnie tematami przewodnimi strategii i  programów rozwojowych, poczynając od projektowania poszczególnych budynków na poziomie lokalnym, poprzez poziomy regionalny i krajowy (…)”),

- strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, której celem jest Rozwój społecznie i terytorialnie zrównoważony,

- zapis o tym, że „Poznań konsekwentnie dąży do uzyskania dobrej jakości powietrza (…)”.

Gdzie jest ta konsekwencja?

Jak pozwolenie na wycinkę tych drzew ma się do celów „Planu adaptacji do zmian klimatu Miasta Poznania do roku 2030” oraz zaplanowanych działań mających realizować te cele, jak np. „zachowanie i wzbogacenie istniejących zasobów zadrzewienia, jako dobra wspólnego wszystkich mieszkańców Poznania” czy „priorytet ochrony istniejących drzew”?

Przy odrobinie dobrej woli i odpowiednim wkomponowaniu budynków, bez ulegania autorytaryzmowi deweloperów można zachować piękne i życiodajne drzewa, gdyż 14 z nich znajduje się w zwartym szpalerze wzdłuż granicy działki, 50 cm od płotu.

Liczymy na zachowanie drzew, które są niezbędne do dalszego zbalansowanego rozwoju dzielnicy i pozytywnego wpływu na zdrowie mieszkańców. Liczymy na to, że głos mieszkańców jest dla miasta ważny, jako że to oni te miasto tworzą. świerki.jpg

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Paula do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...