Petycja w sprawie poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Ujejskiego i ul. Chopina w Jaśle.

                                                                                                                                                                                                                                      Jasło, 07.10.2020r.  

                                                                 Ryszard Pabian Burmistrz Miasta Jasła                                                                    ul. Rynek 12, 38-200 Jasło              

Petycja

Szanowny Panie Burmistrzu

     My, niżej podpisani mieszkańcy Jasła oraz wspierający nas użytkownicy skrzyżowania spoza Jasła, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Ujejskiego i Chopina w Jaśle.

    Z roku na rok mamy do czynienia z niebezpiecznymi zdarzeniami drogowymi, do których dochodzi na wspomnianym przecięciu dróg. Kierowcy poruszający się ul. Chopina  nie zauważają znaku stop i wymuszają pierwszeństwo w stosunku do pojazdów jadących ul. Ujejskiego. Ze względu na dużą prędkość samochodów poruszających się ulicą Ujejskiego, zdarzenia te często mają swój finał na chodniku.

    Liczba niebezpiecznych zdarzeń drogowych do jakich doszło na tym skrzyżowaniu w ciągu ostatnich 5 lat, wg statystyk policyjnych:

2016 r. - 4 kolizje, 1 wypadek

2017 r. - 6 kolizji

2018 r. - 3 kolizje

2019 r. - 12 kolizji, 1 wypadek

2020 r. - 7 kolizji

     Boimy się o życie i zdrowie naszych dzieci idących tamtędy do i ze szkoły, rodziców i dziadków przechodzących tamtędy po kilka razy dziennie.

     Apelujemy o pochylenie się nad tym problemem, zwrócenie uwagi na specyfikę otoczenia skrzyżowania i wprowadzenie odpowiednich rozwiązań w postaci adekwatnych środków kontroli prędkości, które wymuszą bezpieczne zachowania kierowców w tym miejscu, spowodują naturalne przestrzeganie założonych limitów prędkości jazdy oraz wykluczą możliwość niepożądanych zachowań uczestników ruchu, co w konsekwencji przełoży się na ogólny wzrost poziomu bezpieczeństwa.

                                                     Z poważaniem,

                                                     Agnieszka Lipińska-Przewoźnik reprezentująca                                                               grupę mieszkańców Jasła i okolic składających                                                               petycję, podpisanych poniżej.    

Do wiadomości: Szanowny Pan Adam Pawluś Starosta Jasielski  

Adres do korespondencji: xxx 38-200 Jasło  

W załączeniu: Lista osób popierających powyższą petycję (8 kart 138 osób podpisanych).


Mieszkańcy Jasła    Skontaktuj się z autorem petycji
Facebook