Petycja w sprawie poprawy komunikacji Rębiechowa i Banina z Gdańskiem

My, mieszkańcy Rębiechowa i Banina zwracamy się z prośbą o zwiększenie liczby kursujących autobusów pomiędzy Baninem i Rębiechowem a Gdańskiem Centrum i Wrzeszczem.

Aktualnie linia autobusowa 126 kursująca z Żukowa do Wrzeszcza przez Banino i Rębiechowo kursuje bardzo rzadko. W ciągu dnia kursy odbywają się mniej więcej co godzinę. Prosimy o zwiększenie częstotliwości tych kursów. Alternatywnym rozwiązaniem mogłoby być wydłużenie do Banina linii autobusowych kończących kurs na pętli w Bysewie. Są to autobusy o numerach 157 i 167. Takie rozwiązanie usprawniłoby komunikację pomiędzy Baninem a Gdańskiem Wrzeszczem i Centrum.

Od wielu lat do Banina i Rębiechowa przeprowadzają się mieszkańcy Gdańska, którzy pracują i uczą się w Trójmieście. Autobus na linii Żukowo-Gdańsk Wrzeszcz jest przepełniony i jeździ zbyt rzadko aby zapewnić komfort komunikacyjny.

Linia PKM, która powstała w celu zapewnienia komunikacji nie jest skomunikowana z Baninem i Rębiechowem, tak więc korzystanie z tego rozwiązania dla osób nieposiadających samochodu jest  utrudnione.

W związku z powyższym prosimy o pomoc w rozwiązaniu problemów komunikacyjnych, aby mieszkańcy z Gminy Żukowo nie musieli ryzykować utraty pracy lub z niej rezygnować, uczniowie ze szkół, studenci ze studiowania w Trójmieście.


Joanna i Waldemar Nowak    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Joanna i Waldemar Nowak do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...