Petycja w sprawie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Parczew

Bardzo duże obszary rolnicze w Jasionce (gmina Parczew, województwo lubelskie) według projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zostaną przeznaczone na wybudowanie tam urządzeń o mocy większej niż 500 kW (np. elektrownie wiatrowe, elektrownie fotowoltaiczne, biogazownie, młyny wodne). Obiekty te zostaną umiejscowione w zbyt bliskiej odległości od zabudowań mieszkalnych oraz wpłyną negatywnie nie tylko na życie mieszkańców wsi, ale także na życie zwierząt dzikich.

Zrzut_ekranu_2024-06-19_233237.png

Grafika pochodzi z załącznika nr 3 "Kierunki" do uchwały dostępna na stronie wraz ze wszelkimi informacjami na temat projektu: https://www.parczew.com/index.php/dla-mieszkancow/ogloszenia-i-komunikaty/2549-wylozenie-do-publicznego-wgladu-projektu-zmiany-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-parczew-wraz-z-prognoza-oddzialywania-na-srodowisko-sporzadzona-w-ramach-strategicznej-oceny-oddzialywania-na-srodowisko-do-ww-projektu-w-dniach-od-08-05-2024-r-do-03-06-2024-r 

Na obszarach rolniczych żyje wiele gatunków zwierząt (mnóstwo ptaków, saren, zajęcy, dzików, lisów, itd.). Czas prac podczas stawiania urządzeń to będzie wyjątkowo tragiczny dla nich moment. Potem, gdy maszyny staną nie będzie wcale lepszy. Liczne gniazda ptaków ukryte w wysokich trawach zostaną doszczętnie zniszczone. Dotychczasowe miejsca bytowania, żeru oraz rozrodu zostanie im odebrane. Zwierzęta zostaną wyrzucone z obszarów rolniczych, a na polach pozostanie jedynie „wiatrak”.

Prognoza oddziaływań na środowisko jasno wyjawia, iż zmniejszeniu ulegnie liczba występujących gatunków na obszarze budowy. Pozornie zostanie im zapewniona „rekompensata” zniszczonych terenów, jednak nie wiadomo w jakim stopniu nowe zalesienia w innych lokalizacjach niż pierwotnie, o innej strukturze i niewiadomą dokładnie ilością faktycznie pomoże jakiemuś zwierzęciu. Nie będą też miały dużego wyboru co do okolicznych miejsc, gdzie mogłyby się ewentualnie przenieść, ponieważ w okolicy także planowane są budowy.

Brak postawionych urządzeń na terenach obszarów rolniczych we wsi Jasionka zapewni spokój zwierzętom dzikim. Według uchwały nowe wiatraki niszczące zieleń i rujnujące życie zwierząt wpłyną pozytywnie na rozwój turystyki oraz pomogą w niekorzystnych migracjach ludności. Te problemy mogą zostać jednak zażegnane za pomocą innych, nieszkodzących metod.

Turystów na wsiach przyciąga spokój i możliwość obcowania z naturą. Tego szukają, gdy wyjeżdżają z dużych miast. Wybudowanie wielkich urządzeń tylko zniechęci wszystkich do odwiedzin. Niezbyt zaskakujące okazałoby się także to, gdyby część ludzi wtedy wyjechała z gminy Parczew na bardziej spokojne obszary.

Całkowicie popieram odnawialne źródła energii, ale nie kosztem zwierząt i przyrody, gdyż mija się to z głównym celem. Dlatego nie zgadzamy się na realizację projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Parczew na terenie wsi Jasionka.

Proszę o przyjrzenie się sprawie i przychylne rozpatrzenie prośby.