Petycja do NFZ o finansowanie gabinetów stomatologicznych w krakowskich szkołach

Petycja
do Narodowego Funduszu Zdrowia
o finansowanie działalności gabinetów stomatologicznych w krakowskich szkołach

 

W szkołach podstawowych nr 47 (ul. Myśliwska 64, 30-718 Kraków), nr 92 (os. Strusia 19, 31-810 Kraków) oraz nr 130 (os. Oświecenia 30, 31-636 Kraków) zostały wyremontowane gabinety stomatologiczne, które zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt stomatologiczny, co w wyraźny sposób ma wspomóc profilaktykę oraz leczenie dentystyczne uczniów wspomnianych szkół. Niestety, pomimo tego faktu, w szkołach tych w dalszym ciągu nie są prowadzone usługi z zakresu opieki stomatologicznej przewidziane ustawą o opiece zdrowotnej nad uczniami, gdyż jak dotąd nie zawarto umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na finansowanie tego rodzaju świadczeń ze środków publicznych. 

Z korespondencji prowadzonej pomiędzy Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia a przedstawicielami ww. placówek oświatowych oraz podmiotami świadczącymi usługi stomatologiczne wynika, że pełne finansowanie ze środków NFZ będzie możliwe dopiero wówczas, gdy ogłoszone zostanie dodatkowe postępowanie konkursowe zorientowane bezpośrednio na profilaktykę i leczenie dentystyczne w w.w. szkołach. Wedle przekazanych nam informacji, ogłoszenie takiego konkursu jest jednak na tę chwilę niemożliwe z uwagi na ograniczone zasoby finansowe MOW NFZ. Jak wskazano, ogłoszenie takiego konkursu byłoby jednak możliwe, jeżeli Małopolski Oddział uzyskałby na ten cel dodatkowe finansowanie ze środków centralnych.

W związku z powyższym, my, niżej podpisani, apelujemy do władz centralnych Narodowego Funduszu Zdrowia o przeznaczenie dodatkowych środków pieniężnych mających na celu pełne sfinansowanie działalności gabinetów stomatologicznych w ww. szkołach. Podjęcie takiej decyzji pozytywnie przyczyni się do profilaktyki i usprawnienia procesu leczenia dentystycznego dzieci uczęszczających do szkół, o których mowa powyżej, a ponadto pozwoli wykorzystać infrastrukturę odremontowaną w ww. szkołach specjalnie w tym celu. 


Aleksander Miszalski    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Aleksander Miszalski będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...