Petycja w sprawie sprzeciwu wobec budowy budynku utylizacji zwłok zwierząt domowych przy ul. Jasińskiej w Bugaju, gm. Pobiedziska na działce nr 106/30

Zwracamy się z prośbą o poparcie petycji ( pełny tekst w trakcie opracowywania) wyrażającej nasz obywatelski sprzeciw wobec budowy spalarni małych zwierząt w gminie Pobiedziska w pobliżu zabudowy mieszkaniowej wsi Bugaj, Biskupice, Uzarzewo Huby, Jerzykowo, Promienko.

draft petycji:
P E T Y C J A
Społeczny sprzeciw wobec budowy Budynku Utylizacji Zwłok Zwierząt Domowych przy ul. Jasińskiej w Bugaju, gm. Pobiedziska na działce nr 106/30 oraz wobec wydanego przez Starostę Powiatu Poznańskiego pozwolenia na budowę  nr 7341/2021 z dnia 09.12.2021r.  

My niżej podpisani Mieszkańcy Biskupic, Bugaja, Jerzykowa, Barcinka, innych miejscowości leżących w gminie Pobiedziska oraz innych osób, zgłaszamy stanowczy sprzeciw przeciwko wydawaniu decyzji pozwolenia na budowę spalarni zwłok zwierząt na działce 106/30 w Bugaju. Od wielu lat Gmina Pobiedziska z parkami krajobrazowymi, obszarami Natura 2000, dużą liczbą jezior i lasów stanowi obszar o charakterze turystyczno-rolniczym. Wraz z Puszczą Zielonką, stanowi także teren „zielonych płuc” dla odwiedzających je mieszkańców Metropolii Poznań. Rejon Jerzykowa i Biskupic stanowi najbardziej rozwijający się teren mieszkalny w Gminie i zapewne całym powiecie poznańskim. Jesteśmy miejscem gdzie odpoczywają Poznaniacy, jesteśmy przez Starostwo promowani jako teren odpoczynku, turystyki. Na naszych terenach realizujecie Państwo filmy, spoty reklamowe świadczące o estetyce i dbałości o przyrodę, mieszkańców i stanowimy wizytówkę zapraszającą turystów. Niestety planowana budowa spalarni nie wpisuje się pozytywnie w charakter tych zaproszeń, ani w charakter rozwoju naszej gminy.
Nie zgadzamy się w naszym sąsiedztwie na budowę spalarni. Działka jest położona około 200m od zabudowań mieszkalnych, znajduje się w zachodniej części naszej gminy i w wyniku najczęściej wiejących zachodnich wiatrów stanowi realne zagrożenie dla mieszkańców. Nie wierzymy iż Inwestor dochowa najwyższej staranności przy realizacji budowy. Nie wierzymy, że zastosowane technologie są bezinwazyjne w środowisko i otaczającą je zabudowę. Nie wierzymy, że Inwestor będzie dokonywał spopielenia tylko i wyłącznie zwierząt domowych w deklarowanych we wniosku rodzaju, a tym bardziej ilościach.  

Uważamy za niedopuszczalne
usytuowanie spalarni w tak bliskiej odległości (200-300m) od zabudowań mieszkalnych, w pobliżu przedszkola, ośrodka zdrowia i szkoły, usytuowanie jej na granicy dwóch mocno rozbudowujących się mieszkaniowo miejscowości (Biskupice, Jerzykowo), gdzie na negatywne skutki działalności spalarni narażonych będzie ponad 5 tysięcy mieszkańców. Spalarnia to zwiększona emisja pyłów i różnego rodzaju wyziewów. Uciążliwy zapach, zwiększona ilość insektów, gryzoni w jej obszarze i przyległej okolicy. Należy pamiętać też o potencjalnym zagrożeniu epidemiologicznym w razie jakiejś awarii.  

Jesteśmy wzburzeni, że Starostwo Powiatowe w majestacie prawa dopuszcza do realizacji takie obiekty, bez zastanowienia nad umiejscowieniem, bez konsultacji z Gminą, z mieszkańcami.  Rozumiemy istotę działania takich instalacji, ale nie zgadzamy się na bezmyślne lokowanie obiektów w pobliżu miejsc zamieszkania.  

Decyzja o pozwoleniu na budowę nie uwzględnia uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XXVI/327/21 z dnia 29.04.2021 r., opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w dniu 20.05.2021 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na spalarnię zwłok zwierzęcych, a która jasno określa, w jakiej minimalnej odległości od zabudowy mieszkaniowej można lokować takie inwestycje. Jest to odległość 3 km. Planowana inwestycja jest w odległości kilkuset metrów w linii prostej od domów mieszkalnych.  

Tak uciążliwe inwestycje powinny być omawiane z szeroką grupą zainteresowanych i poprzedzone konsultacjami, które dadzą możliwość oceny zastosowanych technologii, analizie środowiskowej i wypowiedzi mieszkańcom. A nas mieszkańców nikt nawet nie poinformował o takim wniosku!!  

Nie chcemy pogorszenia jakości naszego życia, obniżenia wartości nieruchomości mieszkalnych
. Wierzymy, że tak silny głos sprzeciwu mieszkańców przeciwko tej inwestycji będzie wysłuchany i wzięty pod uwagę.  

w imieniu mieszkańców:
Wojciech Lisowski – sołtys Biskupic
Andrzej Gruszczyński – sołtys Jerzykowa
Katarzyna Paczka – Sołtys Góry, Radna Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
Barbara Widelicka – Sołtys Borowo Młyn, Radna Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Witold Meller – Radny Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
Robert Łucka – Radny Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska


Wojciech Lisowski    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Wojciech Lisowski do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )