Petycja w sprawie szybkiego uchwalenia MPZP Centrum Rembertowa, która ureguluje budowę bloków pośród zabudowy jednorodzinnej w Rembertowie

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy
za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania i Przestrzennego
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego WZP Wschód


PETYCJA  

ws. szybkiego uchwalenia MPZP Centrum Rembertowa, która ureguluje budowę bloków pośród zabudowy jednorodzinnej w Rembertowie  

My, niżej podpisani Mieszkańcy dzielnicy Rembertów Miasta Stołecznego Warszawy, jesteśmy przeciwni lokalizowaniu bloków wielorodzinnych pośród zabudowy jednorodzinnej, a także na wartościowych terenach publicznych w Rembertowie. Takie działania psują ład przestrzenny i mają negatywny wpływ na warunki zamieszkiwania w naszej dzielnicy.   

Naszym zdaniem rozwiązania przyjęte w nowym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) dla obszaru Centrum Rembertowa, dotyczące warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, zapewniają utrzymanie zasad ochrony i uporządkowanie kształtowania ładu przestrzennego i zapobiegają budowie bloków pośród zabudowy jednorodzinnej. Umożliwiają także zgodne z interesem mieszkańców zagospodarowanie terenu pod lokalizacje inwestycji publicznych z zakresu usług kultury, sportu i rekreacji, np. na terenie dawnego bazaru „Ciuchy” oraz zabezpieczają wartościowe tereny zieleni przed zabudową. Wyrażamy zdecydowane poparcie dla tych rozwiązań.  

Dlatego apelujemy do władz Miasta Stołecznego Warszawy z gorącą i pilną prośbą o jak najszybsze procedowanie i finalne sprawne uchwalenie nowego MPZP dla obszaru Centrum Rembertowa.  

Do wiadomości
Rada Miasta Stołecznego Warszawy
Rada i Zarząd Dzielnicy Rembertów Miasta Stołecznego Warszawy


Mieszkańcy Rembertowa    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Mieszkańcy Rembertowa do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...