Petycja w sprawie wydłużenia czasu działania oświetlenia ulicznego w Nowym Mieście Lubawskim

Do Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego,

My, mieszkańcy Nowego Miasta Lubawskiego składamy na ręce władz samorządowych petycję w sprawie podjęcia stosownych kroków dążących do poprawy bezpieczeństwa Mieszkańców naszego miasta w porze nocnej.

Należy zwrócić uwagę na cały wachlarz zagrożeń na jakie narażani są mieszkańcy Nowego Miasta Lubawskiego. Wypadki z udziałem pieszych, kradzieże, rozboje to tylko część katalogu zdarzeń, które przy braku oświetlenia mogą mieć miejsce w naszym mieście. Aby poprawić bezpieczeństwo mieszkańców proponujemy wprowadzić zmiany w systemie oświetlenia ulicznego. W innych miastach i gminach standardem stało się, że lampy uliczne oświetlają teren od zmierzchu do świtu. Na terenie naszego miasta oświetlenie działa „na wyrywki” dając złudne oszczędności. Nie powinniśmy szukać oszczędności kosztem dobra, a przede wszystkim bezpieczeństwa mieszkańców.

Mając powyższe na uwadze składamy petycję, aby oświetlenie uliczne w Nowym Mieście Lubawskim bez względu na miejsce działało od zmroku do świtu.


Jacek Wolski Radny Rady Miejskiej NML    Skontaktuj się z autorem petycji