Petycja w sprawie zachowania tradycyjnych (niekomercyjnych) odmian pomidorów

Sz.P. Henryk Kowalczyk

Wiceprezes Rady Ministrów Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa  

 

Szanowny Panie Ministrze,  

 

apelujemy do Pana jako do Wiceprezesa Rady Ministrów oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o pilną interwencję w celu zachowania tradycyjnych (niekomercyjnych) odmian nasion pomidorów.  

Obecnie polskie przepisy – tak jak je interpretują urzędy – uniemożliwiają legalną uprawę i sprzedaż nasion pomidorów odmian tradycyjnych (niekomercyjnych) przez drobnych rolników. Na tych rolników, którzy niejednokrotnie od dziesiątków lat uprawiają odmiany pomidorów, w ostatnich latach Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa nakłada wielotysięczne kary finansowe, a także decyzje administracyjne zakazujące dalszej działalności.  

W rezultacie tracą nie tylko rolnicy, ale również dziesiątki tysięcy zwykłych Polek i Polaków, którzy kupują od tych hodowców nasiona pomidorów do uprawy roślin na swoich działkach oraz przydomowych ogródkach i szklarniach.  

Z kolei na zaniku hodowli polskich odmian, zyskują międzynarodowe korporacje i koncerny sprzedające swoje, w dużej części importowane, odmiany. Ta sytuacja jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa żywnościowego Państwa oraz zachowania bioróżnorodności w obszarze nasiennictwa.  

Należy zaznaczyć, że obecna sytuacja na rynku nasion tradycyjnych (niekomercyjnych) odmian pomidorów jest wyjątkowa wśród państw Unii Europejskiej. Bowiem w wielu państwach rolnicy kultywujący hodowlę tradycyjnych odmiany roślin są chronieni przez władze państwowe.    

Dlatego w celu uratowania tradycyjnych odmian pomidora konieczne jest podjęcie pilnych działań legislacyjnych. W związku z tym zwracamy się do Pana Ministra o przygotowanie nowelizacji przepisów obecnej ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie, tak aby zapewnić swobodny obrót tradycyjnymi (niekomercyjnymi) odmianami nasion pomidorów.

Petycja składana jest w interesie publicznym w trybie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.


Stowarzyszenie na rzecz ochrony tradycyjnych odmian pomidorów    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Stowarzyszenie na rzecz ochrony tradycyjnych odmian pomidorów będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...