PETYCJA w sprawie zagospodarowania terenu zieleni w okolicy ulicy Spacerowej i Wojska Polskiego w OLEŚNICY

Oleśnica, 24 listopada 2020 r.

 

 

Sz. P.                            

Jan Bronś                    

Burmistrz Miasta Oleśnicy   

oraz Rada Miasta Oleśnicy   

Rynek Ratusz              

56-400 Oleśnica              

 

 

PETYCJA

w sprawie zagospodarowania terenu zieleni w okolicy ulicy Spacerowej i Wojska Polskiego

 

            My, mieszkańcy ulicy Spacerowej, Bocznej i Łowieckiej, mając świadomość planowanych zmian w zagospodarowaniu terenu u zbiegu ulicy Spacerowej i Wojska Polskiego oraz zachodzących coraz szybciej zmian klimatu; w poczuciu odpowiedzialności za następne pokolenia i przyszłość miasta  a także w trosce o własne bezpieczeństwo,

            stanowczo sprzeciwiamy się likwidacji terenu zieleni u zbiegu ulic Spacerowej i Wojska Polskiego i jego zabudowie.

 

            Chcemy czuć się bezpiecznie. Obawiamy się, że wody opadowe, które nie wsiąkną w glebę z powodu zabudowy terenu, wobec kanalizacji o małej przepustowości w ulicy Spacerowej – będą zalewać piwnice naszych domów. Już obecnie w przypadku nawalnego deszczu deszczówka płynąca z Placu Staszica w kierunku rzeki unosi płyty kanalizacyjne wzdłuż ulicy Spacerowej. Doświadczenie pokazuje, że miejska administracja nie jest w stanie poradzić sobie z powodziami w centrum miasta. To także skutek zabudowy terenów, które wcześniej pochłaniały wodę. Wraz ze zmieniającym się klimatem częstotliwość nagłych, ulewnych deszczy będzie wzrastać. Podkreślamy: nie chcemy, aby nasze domy były stale zalewane!

 

            Nie chcemy zmian w zagospodarowaniu ulicy Spacerowej, gdyż stan obecny jest optymalny: dla nas - mieszkańców osiedla, dla oleśniczan mieszkających w centrum i korzystających z terenów rekreacyjnych oraz dla turystów, którzy po zwiedzeniu zabytków w centrum chcieliby odpocząć w Parku nad Stawami. Chcemy by ulica Spacerowa zachowała swój spacerowy charakter.

            To najlepsze rozwiązanie z uwagi na zanieczyszczenia powietrza i hałas z ruchliwego skrzyżowania na Placu Staszica. Drzewa stanowią świetną barierę: zatrzymują pyły, rozpraszają fale dźwiękowe, pochłaniają dwutlenek węgla a produkują tlen oraz zapewniają cień i wilgoć latem. To naturalne klimatyzatory, które są potrzebne wszystkim, którzy przejeżdżają lub przechodzą przez Plac Staszica. To także naturalne zbiorniki małej retencji, co ma ogromne znaczenie wobec coraz częstszych ulew.

            Chcemy zachować Dąb Jegrów i inne stuletnie  drzewa dla następnych pokoleń. Uważamy, że drzewa w mieście zasługują na szczególne traktowanie i ochronę a rosnący przy Spacerowej pomnikowy dąb, okaz przyrody z historią w tle, w szczególności.

            Nie chcemy zagęszczenia zabudowy upodabniającego Oleśnicę do wielkiego miasta. Chcemy, by Oleśnica rozwijała się jako miasto średniej wielkości, w którym ceni się przyrodę i historię tej ziemi.

            Chcemy mieszkać w spokoju i ciszy. W takiej okolicy zdecydowaliśmy się wybudować lub nabyć swoje domy, nierzadko ogromnym wysiłkiem i za cenę wieloletnich kredytów. Takie domy chcemy przekazać następnemu pokoleniu. Nie chcemy zmiany otoczenia na wielkomiejskie.

            Jesteśmy przeciwni sprzedaży tego terenu deweloperom, gdyż mamy świadomość, że pozyskane w ten sposób środki finansowe zostaną wykorzystane na cele  mniejszej wagi niż zdrowie, spokój i bezpieczeństwo mieszkańców, jak np. skatepark w Parku nad Stawami czy ośrodek kultury na dworcu kolejowym.

 

            Liczymy, że Pan Burmistrz sprosta naszym oczekiwaniom i uwzględni nasze potrzeby zarówno podczas opracowywania planu miejscowego, planowania budżetu miasta, jak też rozpatrywania wszelkich innych wniosków.  My, niżej podpisani, popieramy wszelkie wnioski zgłaszane przez różne osoby na przestrzeni lat, zmierzające do zachowania zieleni na terenie u zbiegu ulic Spacerowej i Wojska Polskiego. Nie uzależniamy naszych zapatrywań na sposób życia od lokalnej polityki. Nasze potrzeby są niezmienne od lat i chcemy, by zostały uszanowane.

                                                                      

 

                                                                                               

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Kazimierz Bilmon do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...