Petycja w sprawie zaniechania przycinania krzewów (w tym żywopłotów) na terenie osiedla Bródno i Bródno Podgrodzie.

Szanowny Pan 

Sławomir Antonik

Prezes

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Bródno”

03-214 Warszawa ul. Krasnobrodzka 11
smbrodno@smbrodno.pl

Administracja Osiedla „Kondratowicza”

03-350 Warszawa ul. Chodecka 13
kondratowicza@smbrodno.pl

 

Administracja Osiedla „Podgrodzie”

03-246 Warszawa ul. Rzepichy 1
podgrodzie@smbrodno.pl

 

Administracja Osiedla „Toruńska”

03-206 Warszawa ul. Wybrańska 29
torunska@smbrodno.pl

 

Administracja Osiedla „Wysockiego”

03-343 Warszawa ul. Rembielińska 9
wysockiego@smbrodno.pl

 

Wniosek dotyczący zaniechania przycinania krzewów (w tym żywopłotów)

Zwracamy się do Państwa z prośbą o nie przycinanie, obcinanie, formowanie wszystkich krzewów (w tym żywopłotów) w trwającym od 1 marca do 15 października okresie lęgowym ptaków, na wszystkich działkach, będących w Państwa zarządzie. Krzewy zostały już przycięte na jesieni zeszłego roku oraz po zimie i obecnie nie kolidują one z żadną infrastrukturą i ciągami komunikacyjnymi, dlatego też nie widzimy potrzeby ingerencji z Państwa strony w ich pokrój.

Z poczynionych przez nas wieloletnich obserwacji ornitologicznych wynika, że przedmiotowe krzewy (w tym żywopłoty) są siedliskiem ptaków takich jak m.in. wróbel zwyczajny (Passer domesticus), mazurek (Passer montanus), sikora bogatka (Parus major), które zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183) podlegają ścisłej ochronie. Zbędna ingerencja w bryłę krzewów przyczyni się do zniszczenia siedlisk, miejsc rozrodu i żerowania ptaków, co zgodnie z zapisami rozporządzenia (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183) jest zakazane i narazi Państwa na niepotrzebne straty finansowe.

 

Mamy obowiązek zgłoszenia faktu przycięcia krzewów  (w tym żywopłotów) teraz jako działania naruszającego obowiązujące prawo. Grzywnę opłaci z prywatnej kieszeni osoba odpowiedzialna za naruszenie prawa.

 

Z poważaniem, 


Magdalena Bagińska    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Magdalena Bagińska do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...