Petycja w sprawie zapewnienia godnego wsparcia, diagnozy i terapii dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom

PETYCJA

 

w sprawie zapewnienia godnego wsparcia, diagnozy i terapii

dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom w Suwałkach i powiecie

 

Działając w interesie publicznym na podstawie art.2 ust. 1 oraz art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r. niniejszym składamy petycję celem zapewnienia dostępu do godnych warunków wsparcia, diagnozy i terapii dzieci i młodzieży Suwałk i powiatu.

Zgodnie z planami Urzędu Miasta w budynku przy ul. Nowomiejskiej 10, w którym od 20 lat funkcjonuje jedyna w mieście i powiecie publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, ma powstać czwarty żłobek miejski, zaś Poradnia ma zostać przeniesiona na ul. Kościuszki 45. Znajduje się tam wymagająca gruntownego remontu i przekształcenia kamienica o powierzchni prawie połowę mniejszej niż aktualny budynek Poradni, co już na starcie budzi niepokój o przyszłość ilościowego i jakościowego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego udzielanego dzieciom i młodzieży przez Poradnię oraz uniemożliwi jej rozwój w przyszłości.

Władze Miasta ogłosiły konieczność przeniesienia Poradni w połowie 2024 roku do budynku zastępczego przy ul. Wojska Polskiego 9, w którym aktualnie mieści się Branżowa Szkoła I stopnia Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Suwałkach, kształcąca młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz ze spektrum autyzmu. Warunki w budynku zastępczym są dalekie od aktualnych warunków działania Poradni, a także nie spełniają standardów niezbędnych do prowadzenia rzetelnej diagnozy, wsparcia i terapii psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.

Pragniemy z całą stanowczością podkreślić, że nie negujemy potrzeby lokalnej społeczności, której przecież jesteśmy częścią, zwiększania miejsc w miejskich żłobkach. Mamy świadomość, że jest to sprawa bardzo ważna, jednak nie musi się wiązać z całkowitym zniszczeniem dobrze funkcjonującej placówki, w którą władze miasta inwestowały przez 20 lat.

Chcemy, aby to jasno wybrzmiało, my pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Suwałkach działając w interesie publicznym nie zgadzamy się na żadne docelowe i tymczasowe rozwiązania z gorszymi warunkami pracy i ograniczaniem dostępu do diagnostyki oraz terapii dzieci i młodzieży. W dobie narastającej złej kondycji psychicznej młodych należy POSZERZAĆ zakres pomocy, a nie ją ograniczać.

Zaproponowane przez Urząd Miasta docelowe, a zwłaszcza tymczasowe propozycje ulokowania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w znaczący sposób mogą wpłynąć na jakość wykonywanych statutowych zadań Poradni, ograniczyć rzetelną i dostosowaną do potrzeb pomoc psychologiczno-pedagogiczną kierowaną do dzieci i młodzieży z Suwałk i powiatu, ich rodziców i nauczycieli. Problemy, których możemy doświadczyć to m.in.:

- nieobiektywne wyniki badań diagnostycznych dzieci i młodzieży wskazujące na znacznie gorsze funkcjonowanie dziecka niż w rzeczywistości (badanie diagnostyczne zależy nie tylko od profesjonalizmu osoby badającej, ale w głównej mierze od aktualnego stanu osoby badanej oraz od warunków w jakim odbywa się badanie, a nieodpowiednie warunki badania – m.in. słabe wyciszenie pomieszczenia, zbyt późna pora badania, niedostosowany wystrój pomieszczenia - wpływają na zwiększony stres badanego i nieobiektywne wyniki),

-zmniejszenie ilości sal terapeutycznych do prowadzenia zajęć zwłaszcza grupowych (aktualnie Poradnia posiada 2 duże sale do zajęć grupowych),

- ograniczenia możliwości prowadzenia zajęć terapeutycznych dla dzieci z integracji sensoryczno-motorycznej (aktualnie Poradnia posiada dużą, profesjonalnie wyposażoną w basen z piłkami i inne urządzenia i pomoce salę do takiej terapii),

- ograniczenia w zakresie prowadzenia terapii psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej

dostosowanej do godzin pozalekcyjnych dzieci i młodzieży (aktualnie Poradnia dysponuje 21 gabinetami dostosowanymi do bezpośredniej indywidualnej pracy z klientami, co umożliwia dostosowywanie się specjalistów w zakresie prowadzonej terapii do godzin pozalekcyjnych dzieci i młodzieży).

W związku z powyższym, dbając o godne warunki udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej najmłodszym mieszkańcom Suwałk oraz ich rodzicom, zwracamy się do Rady Miejskiej w Suwałkach o:

- pozostawienie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w miejscu jej aktualnego funkcjonowania na ul. Nowomiejskiej 10,

względnie

- zapewnienie na jej działalność budynku o porównywalnej powierzchni, ilości gabinetów dostosowanych do przyjmowania dzieci i młodzieży, również niepełnosprawnych (w tym poruszających się na wózkach), odpowiednio wyciszonych, doświetlonych, sprzyjających swoim wnętrzem atmosferze spokoju, intymności i bezpieczeństwa, której bardzo potrzebują zgłaszający się do niej w różnych kryzysach życiowych klienci oraz dostępu do odpowiedniej ilości bezpłatnych miejsc parkingowych.

 

SZANOWNI PAŃSTWO

Jeśli przyłączacie się do naszego głosu prosimy o podpisanie petycji.

 


pracownicy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Suwałkach    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że pracownicy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Suwałkach będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...