Petycja w sprawie zmiany godzin pracy jednostek samorządu terytorialnego w Białobrzegach nad Pilicą

Szanowny Panie Starosto,
Szanowny Panie Burmistrzu, 

 

zwracamy się z prośbą o podjęcie działań mających na celu zmianę godzin pracy Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach wraz z jednostkami podległymi.

Jako mieszkańcy Białobrzegów i okolicznych miejscowości, uważamy, iż obecne godziny przyjęć Obywateli nie odpowiadają oczekiwaniom aktywnych zawodowo, pracujących osób.
Starostwo Powiatowe oraz Urząd Miasta i Gminy pracują w godzinach 7:30 - 15:30. Dla wielu osób takie godziny otwarcia jednostek samorządu terytorialnego skutkuje brakiem możliwości załatwienia niezbędnych spraw, bez wzięcia wolnego dnia w pracy.

W ramach tej petycji prosimy również o szczególne zwrócenie uwagi Pana Burmistrza na godziny pracy żłobka i przedszkoli publicznych. Rodzice najmłodszych dzieci zgłaszają problemy związane z godzinami pracy tych instytucji. Pracując w godzinach 7:00 - 15:00 lub 8:00 - 16:00, rodzice nie są w stanie odprowadzać i odbierać dzieci bez pomocy osób trzecich. 

W tej petycji wnioskujemy również o zmianę czasu pracy tych jednostek. Od poniedziałku do piątku od 6:30 do 16:30. Jest to bardzo ważny krok ku miastu przyjaznemu rodzinom i równocześnie zachęcającemu do osiedlania się. 

Uważamy, że Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta i Gminy powinny koncentrować się przede wszystkim na potrzebach mieszkańców, zgodnie z zasadą, iż urzędy są dla mieszkańców, a nie mieszkaniec dla urzędów. Godziny otwarcia powinny umożliwiać załatwianie spraw z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców pracujących do godziny 16:00 jak również mieszkańców dojeżdżających do zakładów pracy poza Białobrzegami (wyjeżdżających do pracy przed godziną 7:00 i wracających po godzinie 16:00).

Postępująca cyfryzacja w dalszym ciągu nie pozwala wykonać większości spraw bez osobistej wizyty w jednostkach organów państwowych - dotyczy to np. wyrobienia dowodu osobistego, czy rejestracji pojazdu itd.

Biorąc powyższe pod uwagę, wnosimy o podjęcie działań mających na celu zmianę godzin pracy jednostek samorządu terytorialnego w tym Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Miasta i Gminy. Proponujemy wyznaczenie jednego dnia w tygodniu, gdy jednostki podległe oraz Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta i Gminy będą pracować w późniejszych godzinach - tj. od godziny 10.00 do godziny 18:00. 

Podobne rozwiązania stosują już z powodzeniem inne urzędy w kraju (respektując regulacje prawne dotyczące wymiaru czasu pracy pracowników).

Jesteśmy pewni, że zmiana godzin przyjęć interesantów Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Miasta i Gminy wraz z jednostkami podległymi przynajmniej w jednym dniu tygodnia stanowiłoby duże ułatwienie dla osób chcących załatwić sprawy urzędowe i spotkałaby się z bardzo pozytywnym przyjęciem mieszkańców naszego miasta i powiatu.

Wnioskujemy o pozytywne rozpatrzenie petycji. Zarówno w zakresie pracy urzędów, ich jednostek, jak i pracy żłobka, i przedszkoli.


Stowarzyszenie Inicjatywa Białobrzegi    Skontaktuj się z autorem petycji