PETYCJA W SPRAWIE ZMIANY GODZIN WYDAWANIA POSIŁKÓW OBIADOWYCH W NSP PYRZOWICE

My rodzice uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej apelujemy o zmianę godziny wydawania obiadów dla uczniów w/w szkoły.

Aktualnie obiady są wydawane zdecydowanie za wcześnie, gdyż jest to godzina 10.30 przy czym nie wzięto pod uwagę, że ta pora nie jest porą obiadową, sama nazwa wskazuje obiad a godzina wydawania posiłków nie odbiega daleko od godziny śniadania naszych dzieci. Biorąc pod uwagę, harmonogram dnia naszych dzieci, np. gdy dzieci mają lekcje na godzinę 9 to tuż przed tą godziną konsumują śniadanie w domu po czym w przybliżeniu po godzinie lekcji już mają tzw. obiad w szkole, uczniowie najzwyczajniej w świecie nie zjadają posiłku, dlatego, że nie są głodni, nawet jeśli go zjedzą to wówczas gdy wracają do domu oczekują kolejnego posiłku. Z informacji jakie zebraliśmy w okolicznych szkołach obiad jest wydawany najwcześniej o godzinie 11.30/11.45 dla klas dzieci 1-3 oraz 12.30 dla klas 4-8 w zależności jak uczniowie mają ustalone przerwy. To kwestia organizacji pracy kuchni, która w naszej szkole również jest możliwa do ustalenia.

Reasumując jeśli dziecko rozpoczyna lekcje w godzinach porannych a kończy w godzinach późniejszych to jest głodne.

Nadmieniamy, iż większość rodziców nie ma możliwości przygotowania posiłku (obiadu) w domu ze względu na to, że pracują a z kolei z relacji rodziców, którzy mają możliwość przygotowania posiłku w domu wynika, że dziecko w domu je drugi obiad bo również jest głodne, gdyż w szkole jadło o 10.30 a do domu wraca np o 13/14. Pytanie nasuwa się samo jaki jest sens „obiadu” w szkole o 10.30?

 

Biorąc pod uwagę codzienne funkcjonowanie większości z naszych rodzin oraz mając na uwadze dobro naszych dzieci prosimy o zmianę godziny wydawania posiłków obiadowych i naszym postulatem jest aby najwcześniej były wydawane o godzinie 11.30.

 

Wierzymy, że dyrektor szkoły okaże zrozumienie i przychyli się do naszej prośby.


Rada Rodziców NSP Pyrzowice    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Rada Rodziców NSP Pyrzowice do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...