Petycja w sprawie zmiany granic obwodu łowieckiego 118 w Bydgoszczy

Bydgoszcz, 27 kwietnia 2022 r.

Stowarzyszenie MODrzew - Monitoring Obywatelski Drzew
ul. Gdańska 5 skr. 9
85-005 Bydgoszcz

Rada Osiedla Nowy Fordon
ul. Rupniewskiego 10/122
85-791 Bydgoszcz

                                                                        Pani
                                                                        Elżbieta Piniewska
                                                                        Przewodnicząca Sejmiku
                                                                        Województwa Kujawsko-Pomorskiego

PETYCJA 
W SPRAWIE ZMIANY GRANIC OBWODU ŁOWIECKIEGO NR 118 W BYDGOSZCZY

Na podstawie art. 63 Konstytucji RP, działając w interesie publicznym, składamy niniejszą petycję z żądaniem wprowadzenie zmian w granicach obwodu łowieckiego nr 118 w Bydgoszczy.

Uzasadnienie

Wał przeciwpowodziowy nad Wisłą w bydgoskim Starym Fordonie to popularne miejsce spacerów i rekreacji uczęszczane przez rodziny z dziećmi, seniorów, a także miejsce wykorzystywane do uprawiania sportów - biegania, jazdy na rowerze, nordic walkingu. To popularne miejsce spacerów z psami. Tamtędy przebiega również ścieżka edukacyjna.

Wał przeciwpowodziowy będzie niedługo częścią ważnego szlaku rowerowego - Wielkiej Pętli Fordonu, Wiślanej Trasy Rowerowej i międzynarodowej trasy Eurovelo 9, co w najbliższej przyszłości jeszcze bardziej spopularyzuje te okolice. Mieszkańcy wielokrotnie alarmowali o polowaniach w tym rejonie, które odbywają się o różnych porach dnia
i roku. Myśliwi strzelają w stronę wału przeciwpowodziowego, co powoduje realne zagrożenia dla mieszkańców oraz stwarza duży dyskomfort dla spacerujących z dziećmi lub zwierzętami. Warto podkreślić, że strzały oddawane są na terenie miasta. 

Zgodnie z art. 27 ust. 1 Prawa łowieckiego zmiany granic obwodu  dokonuje w obrębie województwa sejmik województwa, w drodze uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego. Dlatego w imieniu własnym i niżej podpisanych wnosimy o podjęcie niezbędnych działań i podjęcie uchwały zmieniającej granice obwodu łowieckiego, tak by polowania nie odbywały się na terenie Bydgoszczy w jej bezpośrednim sąsiedztwie. 


Stowarzyszenie MODrzew - Monitoring Obywatelski Drzew    Skontaktuj się z autorem petycji