Petycja mieszkańców gminy Lesznowola o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 405 w Lesznowoli

Szanowna Pani Maria Jolanta Batycka-Wąsik

Wójt Gminy Lesznowola

 

My, niżej podpisani mieszkańcy gminy Lesznowola przychylamy się do prośby mieszkańców osiedla przy ul. Gazeli 17 w Lesznowoli o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 405 w Lesznowoli.

Decyzję o napisaniu tej petycji podjęliśmy ze względu na tragiczną sytuację, w której znalazło się 16 rodzin zamieszkałych w lokalach 17-17g. W związku z urzędniczą pomyłką, osobom tym grozi utrata domów. Jako lokalna społeczność wyrażamy naszą głęboką solidarność z tymi osobami i sprzeciwiamy się, by konsekwencje błędów i uchybień urzędników mieli ponieść niewinni ludzie, nasi sąsiedzi.

Uważamy, że rodzinom tym należy bezwzględnie pomóc i zapobiec utracie ich życiowego dorobku i elementarnego poczucia bezpieczeństwa. Rozwiązaniem, które to umożliwi jest jak najszybsza zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, na którym zlokalizowane jest osiedle przy ulicy Gazeli 17, o którą zwracamy się do Pani Wójt.

Prosimy o przychylne rozpatrzenie naszej prośby.