PETYCJA w sprawie zniesienia zakazu wychodzenia do parków, lasów i korzystania z terenów zielonych przez przedszkola i placówki opieki nad dziećmi

 571.jpg

 

Pan Mateusz Morawiecki 

Prezes Rady Ministrów

 

  Pan Dariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowej

 

  Pan Łukasz Szumowski

Minister Zdrowia

 

  Pan Jarosław Pinkas

Główny Inspektor Sanitarny

 

 

PETYCJA

 w sprawie zniesienia wytycznych przeciwepidemicznych z dnia 4 maja 2020r dla przedszkoli oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dotyczących ograniczenia możliwości opuszczania terenu placówki. 

 

 

Szanowny Panie Premierze,

Szanowni Państwo Ministrowie,

W obecnej trudnej sytuacji wszyscy jesteśmy zatroskani stanem zdrowia obywateli, a w szczególności dzieci. Aby umożliwić dzieciom zdrowy rozwój oraz wspierać nabywanie przez nie odporności, która jest kluczowa w tych czasach należy umożliwić dzieciom jak najdłuższe i najczęstsze przebywanie w naturze, na świeżym powietrzu, poza budynkami. Taki tryb pracy z powodzeniem realizowany jest leśnych przedszkolach oraz wdrażany w publicznej edukacji w wielu krajach europejskich takich jak Dania, Wielka Brytania, Niemcy czy Litwa. Jak najczęstsze przebywanie poza budynkami ułatwi również zachowanie zasad dystansu społecznego w placówkach opieki w przedszkolach i żłobkach a tym samym bezpieczniejszy powrót dzieci do przedszkoli i innych placówek edukacyjnych.

Nauka na wolnym powietrzu mogłaby stanowić dobrą praktykę dla przedszkoli i szkół pomocną we wprowadzaniu dystansu społecznego i zminimalizowaniu ryzyka przenoszenia chorób w ramach ponownego otwierania szkół i przedszkoli oraz wznowienia nauki w trybie stacjonarnym. Leśne przedszkola oferujące naukę na świeżym powietrzu są dobrze dostosowane do potrzeb dzieci spędzających cały dzień na zewnątrz, natomiast inne placówki mogą dostosować swoją praktykę tak, aby spędzać jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu.

Zakaz wychodzenia poza teren placówek uniemożliwia realizowanie tych postulatów. Wiele przedszkoli nie ma na swoim terenie ogrodów czy nawet placów zabaw, natomiast w ich bliskim otoczeniu znajdują się wspaniałe tereny zielone, tereny rekreacyjne, lasy, parki i ogrody z których mogą z powodzeniem korzystać. Przez przyjęte obostrzenia ta możliwość została im odebrana.

 Dane dotyczące stanu zdrowia polskich dzieci są zatrważające. Tylko co piąte dziecko w naszym kraju spełnia kryteria Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczące codziennej aktywności fizycznej. Aktywność fizyczna jest jednym z najsilniejszych bodźców modelujących neuroplastyczność mózgu. Zmniejszenie ilość ruchu w ostatnich latach może wiązać się ze zwiększonym występowaniem depresji wsród dzieci, a w przyszłości psychoz. W trakcie  aktywności fizycznej podbudzeniu ulega ponad 80% kory mózgowej. Przez kilka milionów lat naszej historii, aktywność fizyczna zapewniała nam zdrowie, kondycję, odporność oraz pobudzała rozwój mózgu. Niemal wszystkie rodzaje plastyczności mózgu, np. zmiany siły połączeń między neuronami czy powstawanie nowych neuronów są silnie pobudzone poprzez aktywność fizyczną.  

Przebywanie w naturze zapewnia optymalną stymulację zmysłów i wspiera integrację sensoryczną. W przyrodzie dzieci mogą doświadczać wszystkimi zmysłami. W lesie są bardziej wyciszone, skupione, bo nie ma tylu bodźców, które generowałyby napięcia. 

Badania naukowe potwierdzają, że kontakt z dziką przyrodą poprawia samopoczucie, motywację i pewność siebie dzieci oraz pomaga uczniom w nawiązywaniu relacji. U dzieci regularnie przebywających w naturze wzrasta też kreatywność i poczucie sprawczości. Dzieci chętniej i efektywniej się uczą. Natura pobudza wrażliwość oraz zapewnia pole do nieskończonych możliwości zabawy, pomimo, że w tej przestrzeni brak jest tradycyjnych zabawek. Na świeżym powietrzu transmisja chorób jest mniejsza niż w zamkniętych pomieszczeniach, łatwiej jest zachować dystans, a przebywanie na dworze hartuje.

W związku z powyższym my nauczyciele, rodzice dzieci uczęszczających do żłobków i przedszkoli  oraz organy prowadzące przedszkola i instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wnosimy o zniesienie zakazu wychodzenia poza teren placówek i powrót w tym zakresie do dotychczas obowiązujących norm.

 

Białystok, 26 maja 2020

 

Z poważaniem,

 

Agata Preuss

Koordynator Działań Polskiego Instytutu Przedszkoli Leśnych

 

Dorota Zaniewska

Koordynator ds. Współpracy i Rozwoju Polskiego Instytutu Przedszkoli Leśnych

 

 

Polski Instytut Przedszkoli Leśnych

Fundacja trzy czte ry!

Ul. Włókiennicza 9/6

15-464 Białystok

www.lesneprzedszkola.pl

biuro@lesneprzedszkola.pl

 

 738.jpg

 

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Dorota Zaniewska do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook