Petycja w sprawie zwiększenia ilości kursów autobusów linii nr 1 na trasie Gryfino - Szczecin, dojazdów autobusów do Szczecin Centrum

My niżej podpisani mieszkańcy gminy Gryfino.

   Rodzice dzieci ze szkół w Szczecinie i w Gryfinie, mieszkańcy Gryfina i okolic pracujący w Szczecinie, występujemy z wnioskiem o podjęcie niezbędnych, natychmiastowych kroków w celu zwiększenia ilości kursów autobusu nr 1, a także o przedłużenie jego trasy do Szczecina Centrum.

    Jest to jedyny autobus jeżdżacy bezpośrednio z Gryfina w kierunku Szczecina, który w obecnej sytuacji spowodowanej przebudową mostu kolejowego na szlaku Szczecin Podjuchy - Szczecin Port Centralny, a tym samym: wydłużonym czasem przejazdu na tej trasie, częstymi opóźnieniami pociągów, licznymi awariami, obawą o kolejne wykolejenie pociągu, zostawieniem pasażerów bez komunikacji zastępczej; mógłby poprawić jakość i komfort przejazdu.

    W obecnej tak trudnej sytuacji likwiduje się połączenie do Szczecina centrum, ogranicza się jego częstotliwość przejazdów, kiedy to często jedyna możliwość dojazdu do szkoły, pracy, lekarza dla starszych osób.

    Podróż do Szczecina 25km, trwa ponad półtorej godziny, nie zawsze jest możliwość natychmiastowej przesiadki, jadąc obecnie autobusem do Szczecina Zdroje, powrót jest jeszcze trudniejszy. Czujemy się wykluczeni komunikacyjnie, niewspierani przez władze gminy. Obecnie zamiast rozwijać sieć komunikacyjną, która jest naszą możliwością polepszenia warunków życia: praca, edukacja... ogranicza nam się przejazdy.

   W związku z powyższym zwracamy się do Pana Burmistrza z prośbą o podjęcie działań w tym kierunku.

 


Mieszkańcy Gminy Gryfino    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Mieszkańcy Gminy Gryfino do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...