Petycja ws generalnego remontu ulicy Pokrzywnickiej do Radnych Rady Miejskiej Kalisza

Przewodniczący Rady Miejskiej Kalisza

Andrzej Plichta

 

 

 

Petycja

ws. generalnego remontu ulicy Pokrzywnickiej

do Radnych Rady Miejskiej Kalisza

 

W imieniu mieszkańców osiedli Piwonice i Lis oraz osób zainteresowanych remontem ulicy Pokrzywnickiej.

 

Od czterdziestu lat czekamy na generalny remont ulicy Pokrzywnickiej. W tym czasie zrealizowano tylko małe remonty polegające na łataniu dziur. Chodniki są zasypane piaskiem i porośnięte trawą. Są niezdatne do użytkowania. Ulicą Pokrzywnicką na co dzień poruszają się osoby niepełnosprawne oraz dzieci w drodze do szkoły. Stan drogi i chodnika zagraża ich bezpieczeństwu. Matki z wózkami dziecięcymi są zmuszone jechać ulicą, ponieważ stan chodnika tylko na to pozwala. Często korzystają z tej ulicy rowerzyści. Tak ruchliwa ulica, która jest na tyle wąska i zaniedbana to zagrożenie dla jej użytkowników. Efektem tego są wypadki drogowe. Nie rzadko śmiertelne. Zły stan drogi stanowi też duży problem dla kierowców. Droga jest często użytkowana, ponieważ stanowi alternatywę dla często remontowanej lub zakorkowanej ulicy Łódzkiej, jest drogą wylotową na Opatówek, prowadzi na działki rekreacyjne w miejscowości Szałe oraz jest drogą do giełdy samochodowej i warzywnej. Dlatego postanowiliśmy wziąć sprawę w swoje ręce.
Pierwsza inicjatywa mieszkańców w tej sprawie to zgłoszenie projektu w ramach Funduszu Obywatelskiego na 2015 rok. W głosowaniu, które odbyło się w 2014 roku, projekt zyskał poparcie 6458 osób. Wynik ten pokazuje, że remont tej ulicy popiera też duża część mieszkańców innych osiedli. Projekt wygrał, ale nie został zrealizowany.
O powodach niezrealizowania projektu dowiedzieliśmy się dopiero w 2017 roku. Niedługo później złożyliśmy kolejny wniosek w ramach Budżetu Obywatelskiego. Tym razem wszystko zostało doprecyzowane, by nie było żadnych wątpliwości. Jednak odrzucono go, ponieważ były plany realizacji całego remontu ulicy Pokrzywnickiej. Była to z pozoru dobra wiadomość, bo projekt ma być zrealizowany bez głosowania i szerszym zakresie. Niedługo później mieszkańcy Pokrzywnickiej dostali zawiadomienie o rozpoczęciu postępowania administracyjnego ws. remontu ulicy Pokrzywnickiej. Kolejna dobra wiadomość i pierwsze potwierdzenie, że inwestycja nie jest fikcją. Potem dowiedzieliśmy się o szczegółach nowej, szerszej inwestycji. Projekt zakładał po obu stronach ulicy ścieżki rowerowe i chodnik, całkowitą wymianę nawierzchni, zatoczki autobusowe i nowe oświetlenie. Tylko że czekają na dofinansowanie. Po pewnym czasie dostaliśmy decyzje o wykupie działek pod inwestycje przez miasto. Niestety niedługo później dowiedzieliśmy się, że projekt nie zostanie dofinansowany, bo nie został dołączony jakiś załącznik do wniosku. Były trzy okazje na remont i wszystkie zostały zaprzepaszczone.
Zwracaliśmy się w listopadzie do Prezydenta Kalisza z prośbą o dopisanie tej inwestycji do projektu Budżetu Miasta. Jednakże nie została dopisana. Dlatego dzisiaj piszemy do Państwa petycje w tej sprawie. Chcieliśmy poruszyć ten temat na Obradach Rady Miejskiej w grudniu, ale Przewodniczący Andrzej Plichta nie wyraził na to zgody.

My mieszkańcy ulicy Pokrzywnickiej walczymy od wielu lat o ten remont, ponieważ jest on ważny bezpośrednio dla mieszkańców ulicy, jak i całego Kalisza.

W związku z powyższym prosimy i apelujemy o:

1. Zgłoszenie przez Radnych zmiany w Budżecie Miasta dotyczącej dopisania remontu ulicy Pokrzywnickiej. W zamian prosimy o wykreślenie zadania nr 75075 o nazwie Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 008 540,00 zł.

Uzasadnienie:

Planowana kwota inwestycji to 3 952 075,77 złotych. Zgodnie z informacjami udzielonymi nam przez Krzysztofa Gałkę i Grzegorza Sapińskiego 2 051 823,77 złotych mieliśmy już zagospodarowane na ten cel i brakuje nam do realizacji tej inwestycji 1 900 252,00 złotych. Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 008 540,00 zł jest w stanie pokryć brakującą kwotę na inwestycje. Jednostki samorządowe w Kaliszu nie mają żadnej konkurencji. Przez co promocja ich nie przyczyni się w żaden korzystny sposób dla mieszkańców. Remont ulicy Pokrzywnickiej przysłuży się na długie lata mieszkańcom ulicy, osiedla, całego miasta, jaki i okolicznych miejscowości.

2. Prosimy o to by Radni wszystkich klubów głosowali za przyjęciem uchwały, zaproponowanej w punkcie 1.

 

Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej petycji.


Prezes Stowarzyszenia "Głos Kaliszan" Mateusz Antolczyk    Skontaktuj się z autorem petycji

Facebook