Petycja ws. przebudowy skrzyżowania Chotomowska - Modlińska

 

Warszawa, dnia 17.09.2015 r.  

                                                                                                                               

 

                                                                                                                                  Marszałek Województwa Mazowieckiego

                                                                                                                                  Adam Struzik

                                                                                                                                   ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa  

                                                                                               

                                                                                                do wiadomości:          Starosta Legionowski

                                                                                                                                   Wójt Gminy Jabłonna

                                                                                                                                   Wójt Gminy Wieliszew

                                                                                                                                   Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego

                                                                                                                                   Kandydat do Sejmu RP - Jan Grabiec    

 

 

Dotyczy: Petycja ws. przebudowy skrzyżowania ul. Chotomowska - Modlińska w Jabłonnie (DP 1820W - DW 630).  

 

 

Szanowny Panie Marszałku,

Działając na podstawie Ustawy o petycjach[1], zwracamy się z uprzejmą prośbą o podjęcie pilnych działań zmierzających do przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 630 z drogą powiatową 1820W (ulicy Chotomowskiej z Modlińską) na terenie naszego województwa, powiat legionowski, gmina Jabłonna.

Skrzyżowanie to powstało w latach sześćdziesiątych XIX wieku i od tamtej pory funkcjonuje w praktycznie niezmienionym kształcie. Nie jest przystosowane do panującego na nim ruchu oraz wymagań drogowych w XXI wieku. Należy zwrócić uwagę, że od XIX wieku liczba mieszkańców i pojazdów zwiększyła się o około kilka tysięcy procent. Powiat legionowski obecnie zamieszkuje ok. 110 tys. osób, a gminę Jabłonna blisko 17 tys. mieszkańców i jest to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów pod Warszawą. W połączeniu z naszym sąsiadem – dzielnicą Białołęka i powiatem nowodworskim teren ten zamieszkuje ok. 300 tys. osób, użytkowników drogi wojewódzkiej 630. Dla wielu pojazdów jest to droga tranzytowa do stolicy oraz międzynarodowego lotniska w Modlinie, a przy udziale sąsiednich dróg DK 85 i S7 ruch odbywa się również w kierunku morza i Mazur.

Mieszkańcy naszego powiatu, zarówno gminy Jabłonna, jak i gminy Wieliszew, codziennie muszą stać w długich korkach, ponieważ nie mogą wjechać na ruchliwą drogę wojewódzką nr 630. W weekendy w korkach stoją tu dodatkowo mieszkańcy Warszawy i okolicznych powiatów, którzy wyjeżdżają na sobotnio-niedzielny wypoczynek lub z niego wracają. Na skrzyżowaniu bardzo często dochodzi niebezpiecznych zdarzeń.

Wśród proponowanych wariantów przebudowy brana jest pod uwagę budowa ronda lub sygnalizacji świetlnej. Zarówno pierwszy, jak i drugi wariant wymaga wywłaszczenia części sąsiadujących ze skrzyżowaniem gruntów prywatnych, i uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRiD). Konieczne jest również wybudowanie prawo i lewoskrętów dla ruchu samochodowego oraz dodatkowych pasów dla ruchu rowerowego i pieszego. Obecnie cały ruch (samochodowy, pieszy i rowerowy) odbywa się w ramach wąskiej, 7-metrowej drogi 1820W.

Przy drodze powiatowej 1820W (ul. Chotomowska-Partyzantów) zlokalizowane jest gimnazjum i nowa szkoła podstawowa. W przyszłym roku planowana jest budowa kolejnego gimnazjum. Obecnie w szkołach tych wraz ze szkołą przy ulicy Modlińskiej w Jabłonnie uczy się blisko 2 tys. uczniów, którzy dowożeni są przez rodziców lub korzystają z rowerów. Dojazdy do placówek oświatowych generują dodatkowy ruch na omawianym skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 630 z powiatową 1820W. Dzięki postulowanej przez nas przebudowie skrzyżowania ulicy Modlińskiej z Chotomowską w Jabłonnie uda się z pewnością zapobiec paraliżowi komunikacyjnemu w tej części powiatu i województwa. W odczuwalny sposób poprawi się płynność ruchu na skrzyżowaniu oraz zwiększy się bezpieczeństwo, co pozwoli na dalszy rozwój, tego silnie rozwijającego się regionu.

Uważamy, że byłoby sporym nieporozumieniem, gdyby rozbudowę skrzyżowania w całości finansowała gmina Jabłonna, jako że nie jest zarządcą żadnej z dróg tworzących skrzyżowanie. Mimo to, działając na podstawie zawartego Porozumienia[2], gmina Jabłonna przygotuje i sfinansuje projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej z powiatową, jednak na dalsze etapy trudno będzie znaleźć finansowanie. Dlatego wsparcie zarządcy drogi 630 jest nieodzowne.

Biorąc pod uwagę powyższe fakty, bardzo prosimy o przychylne rozpatrzenie naszej prośby. Liczymy, że potrzeby tysięcy mieszkańców Mazowsza nie pozostaną niezauważone przez samorząd województwa mazowieckiego. Wrzesień jest miesiącem opracowywania planów budżetowych na przyszły rok, zwracamy się więc do Pana Marszałka o wpisanie tej inwestycji do budżetu województwa mazowieckiego i jej realizację w 2016 roku.  

 

W imieniu mieszkańców:  

 

Mariusz Grzybek, radny gminy Jabłonna, mieszkaniec Chotomowa

Zbigniew Garbaczewski, radny powiatu legionowskiego, mieszkaniec Jabłonny.            

 

[1] Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. Nr 0, poz. 1195). Weszła życie 6 września 2015 roku.

[2] Uchwała Nr 107/5/14 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16.12.2014r.