Petycja ws utrzymania dotychczasowych godzin pracy poczty przy Dworcu Głównym w Krakowie

Szanowny Pan
Mirosław Mętel
Dyrektor Regionu Sieci Poczty Polskiej S.A. w Krakowie
ul. Grochowska 2
30-940 Kraków


Jako przedstawiciele samorządów zaufania publicznego radców prawnych i adwokatów wyrażamy głębokie zaniepokojenie związane z zamiarem reorganizacji godzin otwarcia placówki pocztowej, znajdującej się przy ul. Lubicz 4 w Krakowie, a w szczególności skrócenia godzin jej otwarcia do godz. 22.00.
W wyniku tej decyzji kilka tysięcy profesjonalnych pełnomocników procesowych tj. radców prawnych a także adwokatów zostanie pozbawionych - wypracowanej przez lata udanej współpracy z Pocztą Polską S.A. - możliwości zachowania dotychczasowej praktyki w zakresie składania pism procesowych, zgodnie z zasadami obliczania terminów procesowych wskazanymi w Kodeksie Postępowania Cywilnego oraz Kodeksie Postępowania Administracyjnego. Terminowe nadanie urzędowych i procesowych pism i możliwość ich złożenia do godziny 24.00 leży zarówno w interesie wymiaru sprawiedliwości, bezpieczeństwa obrotu prawnego, jak i rzeszy obywateli - klientów profesjonalnych pełnomocników procesowych, którzy wykonują zawód zaufania publicznego. Poczta Polska S.A., jako pocztowy operator wyznaczony, jest jedynym podmiotem uprawnionym do realizacji usługi przesyłek rejestrowanych w wymienionych powyżej postępowaniach, co gwarantuje prawidłowość i skuteczność wykonywania zadań profesjonalnego pełnomocnika, na rzecz reprezentowanych przez radców prawnych i adwokatów, stron postępowań.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zachowanie dotychczasowych godzin otwarcia ww. placówki do g. 24.00.


Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...