PETYCJA DO WŁADZ SAMORZĄDOWYCH WS ZABEZPIECZENIA KOMUNIKACJI ORAZ MIEJSC POD PARKINGI I STRAGANY PRZY CMENTARZU PRZY UL. BANDURSKIEGO w MARKACH

Warszawa - Marki, 19.11.2023  

Petycja Mieszkańców Marek i Warszawy

Do: Burmistrza Miasta Marki

Do: Prezydenta m.st. Warszawy

Do: Burmistrza dzielnicy Białołęka

Do: Rady m.st. Warszawy

Do: Biura Infrastruktury m.st. Warszawy

 

PETYCJA

WS ZABEZPIECZENIA KOMUNIKACJI ORAZ MIEJSC POD PARKINGI I STRAGANY PRZY CMENTARZU PRZY UL. BANDURSKIEGO w MARKACH  

My mieszkańcy Marek oraz Warszawy (Grodziska, Lewandowa, Kątów Grodziskich, ul. Berensona, ul. Głębockiej, etc.) WZYWAMY do podjęcia konkretnych działań zabezpieczających przyszłość dla niezbędnej infrastruktury towarzyszącej cmentarzowi przy ul. Bandurskiego w Markach, jako że cmentarz ten od 1917 roku służy mieszkańcom Marek i Warszawy (Grodziska, Lewandowa, Kątów Grodziskich, etc., które to tereny w 1976 r. przyłączone zostały z gminy Marki do m.st. Warszawy):

a)       do zapewnienia wielokierunkowej komunikacji na cmentarz przez ul. Suchocińską (w Warszawie) do ul. Kościuszki (w Markach), przy współpracy z M.st. Warszawa.  

Wielu mieszkańców Warszawy (Grodziska, Lewandowa, Brzezin, Kątów Grodziskich, ul. Głębockiej, etc. – tereny obecnej Białołęki Wschodniej), z uwagi na fakt, że do 1976 r. tereny te znajdowały się w gminie Marki, a w 1976 r. zostały przyłączone do Warszawy, ma bliskich spoczywających na cmentarzu przy ul. Bandurskiego w Markach, nie ma jednak jak tam dojechać. Wiele lat temu ul. Suchocińska była przejezdna, koszona, obecnie zarosła drzewami i krzewami.

Ul. Suchocińska jest drogą publiczną, ponieważ wiele lat temu została uchwałą m.st. Warszawy zaliczona do kategorii dróg publicznych. Jej szerokość wynosi w terenie ok. 3 m – wymaga więc poszerzenia i wybudowania. Ul. Suchocińska do dziś dnia nie  jest też, z niewidomych względów,  wpisana do Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy. M.st. Warszawa nie planuje nawet wykonania tej drogi w trybie spec ustawy drogowej (tzw. ZRID). Dwukrotnie podejmowano uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego ul. Suchocińską (tj. MPZP dla rejonu Augustowa – rok 2000 i rok 2011), jednak z uwagi na prace nad nowym Studium Zagospodarowania Terenu prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zostały „zawieszone” ok. 2018, mimo że w roku 2020 sporządzono nowe mapy zagrożenia powodziowego i nie było przeszkód w kontynuowaniu prac nad MPZP dla rejonu ul. Suchocińskiej. 

W obu projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego rejonu Augustów (obejmujących ul. Suchocińską), ulica ta była wytyczona i poszerzona. Dlatego czas najwyższy, aby sprawę drogi łączącej dawne tereny gminy Marki, a obecnie – tereny gminy Marki i Grodziska – uregulować prawnie i wybudować tak potrzebą nam mieszkańcom Marek i Warszawy drogę. Znacznie ułatwi też wybudowanie ul. Suchocińskiej codzienną komunikację  Marek i Warszawy.  

b)      do zapewnienia wystarczającej ilości miejsc parkingowych po obu stronach drogi stanowiącej przedłużenie ul. Bandurskiego wzdłuż muru cmentarnego na terenie publicznym (w kierunku lasu miejskiego warszawskiego i ul. Suchocinskiej), zwłaszcza, że część nieruchomości przy lesie czyli przy skrzyżowaniu przedłużenia ul. Kroczewskiej oraz ul. Suchocińskiej należy do parafii św. Izydora w Markach.

Gmina Marki korzysta z parkingu parafii przy Urzędzie Miasta, nie ma więc przeszkód, aby tu, na zasadzie wzajemności,  gmina Marki podjęła współpracę z parafią ws zabezpieczenia części miejsc parkingowych pod funkcje cmentarza, po uregulowaniu stanu prawnego gruntów i wybudowaniu drogi ul. Suchocińskiej  

c)       utworzenie linii cmentarnej (stałej i czasowej) z Warszawy przez Białołękę Wschodnią, przez ul. Suchocińską, do cmentarza przy ul. Bandurskiego w Markach.  

d)      do zapewnienia miejsc do zawracania autobusu linii cmentarnej z Warszawy – Białołęki Wschodniej i z Marek na terenie publicznym.  

Do dziś dnia tereny wokół cmentarza stanowią tereny prywatne i istnieje niebezpieczeństwo wykupienia ich przez deweloperów, tak jak to już się stało przy ul. Bandurskiego; zawijka autobusu znajduje się na terenie prywatnym; poprowadzenie autobusu cmentarnego do ul. Suchocińskiej, ul. Lewandów i dalej aż do ul. Kościuszki w Markach, rozwiązałoby nie tylko problem dojazdu do cmentarza, jak i problem pętli autobusu  

e)      do zapewnienia miejsc na stragany przy cmentarzu na terenie publicznym.

Jako mieszkańcy Marek i Warszawy – częściowo Białołęki Wschodniej (Grodziska, Lewandowa, Kątów Grodziskich, ul. Berensona, ul. Głębockiej, etc.) uważamy, że czas najwyższy stworzyć niezbędną infrastrukturę do cmentarza (parkingi i miejsca na stragany, miejsca postoju autobusów linii cmentarnych), wybudować ulicą Suchocińską dojazd z Warszawy i Białołęki Wschodniej (z Grodziska, z Lewanowa) do cmentarza przy ul. Bandurskiego w Markach. Obecnie deweloperzy w Markach doszli już do muru cmentarnego z inwestycjami.

Do obowiązków samorządów: warszawskiego i mareckiego należy współpraca w zabezpieczeniu infrastruktury niezbędnej do korzystania cmentarza przez mieszkańców samorządu warszawskiego oraz mareckiego. Droga leśna (przedłużenie ul. Kroczewskiej) jest własnością warszawskich lasów miejskich i stanowi drogę prywatną lasów miejskich (bardzo głębokie doły, błoto) i nie nadaje się do użytkowania, a mimo to – z uwagi na brak wybudowanej drogi na ul. Suchocińskiej – odwiedzjący cmentarz, mieszkańcy Marek i Warszawy,  muszą z niej czasami skorzystać.

W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.  

Mieszkańcy Marek i Warszawy

SUCHOCINSKA.jpg

Proponowany dojazd ul. Suchocińską od strony Białołęki. Obecnie jest to droga publiczna. Proponowany tą drogą dojazd zapewne zmniejszyłby korki w czasie nasilenia ruchu w okolicach cmentarza.

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Tomasz Paciorek do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...